Flera fall av mässling i Stockholm

Sedan januari 2017 har åtta fall av mässling konstaterats i Stockholms län. De som har insjuknat har varit ovaccinerade eller haft ett osäkert vaccinationskydd. De flesta av invånarna i Stockholms län är dock vaccinerade mot mässling eftersom det ingår i vaccinationsprogrammet.

Mässling är mycket smittsamt och smittar via luften. Symtom vid mässling är feber, luftvägsbesvär, hosta och röda ögon. Efter fyra-fem dagar kommer röda utslag som börjar i ansiktet och sedan sprider sig ned över kroppen och flyter samman. Tiden mellan smitta och de första symptomen är oftast 9 till 12 dagar. 

Om du eller ditt barn inte är vaccinerade

De flesta är vaccinerade mot mässling eftersom det ingår i vaccinationsprogrammet. Om du eller ditt barn inte är vaccinerat och får symtom som liknar mässling ska du först ringa telefonnummer 1177 eller till din vårdcentral för att få råd.

Om den du pratar med misstänker att det kan vara mässling blir ni hänvisade till en barn- eller infektionsklinik där ni får ett eget rum för att inte riskera att smitta andra. Sjuksköterskorna på telefon 1177 eller vårdcentralen kontaktar först barn- eller infektionskliniken och meddelar att ni är på väg. Det är extra viktigt att vården är informerad om att ni kommer in om du vet att du eller ditt barn blivit utsatt för mässlingssmitta.

Så hindras vidare smittspridning

Om du vistats nära en person inom till exempel skola eller vård som sedan får diagnosen mässling, blir du kontaktad av din vårdgivare, eller av Smittskydd Stockholm, för information och råd.

De flesta barn är vaccinerade

Barn vaccineras mot mässling vid 18 månaders ålder på BVC och är därefter skyddade.

Läs mer om vaccinationer här

Mer information om mässling och och andra sjukdomar

Läs mer om mässling här

Läs om olika utslag och prickar i vår bildguide

Text: Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Till alla nyheter