Felaktiga kallelser till gynekologiskt cellprov

I dagarna har cirka 3 700 kvinnor i Stockholms län och på Gotland blivit felaktigt kallade till gynekologiskt cellprov.

Kallelserna som i vanliga fall går ut till personer med kvinnligt personnummer i åldrarna 23-64 år har på grund av ett tekniskt fel skickats ut till personer som är både yngre och äldre.

Felet upptäcktes idag fredag den 6 april. Alla som har blivit felaktigt kallade till screeningen blir kontaktade via brev. Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland ber om ursäkt för det inträffade.

Du som har fått en kallelse och vill ställa frågor kring den kan ringa telefonnummer
08-123 138 20. Telefonen är bemannad lördagen 7 april och söndag 8 april mellan kl 10.00 och 14.00. På måndag är telefonen bemannad som vanligt. Du kan också mejla dina frågor till cellprov.hsf@sll.se.

Text: Malin Erlingson

Till alla nyheter