Därför ska du visa legitimation när du söker vård

Att visa legitimation eller ID-handling i samband med att du söker vård är i första hand en fråga om patientsäkerhet. Det innebär en stor risk att vårda någon som man inte vet vem det är. Det handlar om att journalen ska föras på rätt patient. Men också om tillgång till viktig information om dig som patient som till exempel tidigare vård och om du är överkänslig på något.

Med din legitimation eller ID-handling visar du även att du har rätt till vård som landstinget betalar för genom folkbokföring i Sverige. På samma sätt måste asylsökande och personer från annat EU/EES-land styrka sitt rätt till vård genom att visa sitt LMA-kort, europeiska sjukförsäkringskort (EU-kortet) eller annat intyg.

Alla har rätt till akut bedömning och vård. Om du inte legitimerar dig vid besöket kan vårdgivaren, med hänsyn till patientsäkerheten, välja att enbart ge dig den absolut akuta vården. Du kan också bli skyldig att betala hela kostnaden för vården själv.

Var därför beredd att visa legitimation eller annan ID-handling vid varje besök i vården.

 

Text: Ida Friedmann, 1177 Vårdguiden

Till alla nyheter