Väntetider

Individuella vårdärenden, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Individuella vårdärenden, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Har du frågor eller synpunkter på vårdens tillgänglighet i länet, väntetider, valfrihet eller dina rättigheter som patient kan du vända dig till Individuella vårdärenden vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att vi som bor i länet får den vård vi behöver.

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00