Patientnämnden (PaN)

Kontakta patientnämndens med frågor eller problem som rör

  • offentligt finansierad vård landstingets hälso- och sjukvård
  • kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden
  • privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun
  • handikapp- och habiliteringsverksamhet
  • folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar.

Därutöver hanterar patientnämndens förvaltning också frågor som rör privata tandhygienister och viss privat tandvård.

Du kan ringa direkt till Patientnämnden på telefon 08-690 67 00. Om du väljer att mejla eller skriva brev istället, tänk på att inte skicka konfidentiella uppgifter via mejl eller brev. Beskriv kortfattat vad du vill ha information om eller be en handläggare kontakta dig.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner.

Kontakt

Postadress: Box 17535, 118 91 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 15

Telefon: 08-690 67 00
Telefontid: 09:00 -16.00
Fax: 08-690 67 18

E-postadress: registrator@pan.sll.se

Skicka meddelande till Patientnämnden (PaN)