Klagomål

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon

Har du synpunkter på den rådgivning du fått när du ringt 1177 Vårdguiden? Fyll i detta formulär och hjälp oss att bli bättre

Patientnämnden (PaN)

Patientnämnden (PaN)

Kontakta patientnämndens med frågor eller problem som rör

  • offentligt finansierad vård landstingets hälso- och sjukvård
  • kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden
  • privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun
  • handikapp- och habiliteringsverksamhet
  • folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar.

Därutöver hanterar patientnämndens förvaltning också frågor som rör privata tandhygienister och viss privat tandvård.

Du kan ringa direkt till Patientnämnden på telefon 08-690 67 00. Om du väljer att mejla eller skriva brev istället, tänk på att inte skicka konfidentiella uppgifter via mejl eller brev. Beskriv kortfattat vad du vill ha information om eller be en handläggare kontakta dig.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner.

Kontakt

Postadress: Box 17535, 118 91 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 15

Telefon: 08-690 67 00
Telefontid: 09:00 -16.00
Fax: 08-690 67 18

Mejladress: registrator@pan.sll.se

E-postadress: registrator@pan.sll.se

Skicka meddelande till Patientnämnden (PaN)


Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Om du anser att du har fått fel diagnos, fått fel vård eller blivit felbehandlad kan du anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Du behöver inte peka ut vem det är som har gjort fel, det räcker med att du beskriver vad som hänt. Inspektionen för vård och omsorg utreder hela händelsen.

Inspektionen för vård och omsorg är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal. Från och med den 1 juni 2013 tog IVO över ansvaret av hanteringen av klagomål på sjukvården från Socialstyrelsen.

Kontakt

Postadress:
IVO, Inspektionen för vård och omsorg, Avdelning öst
Box 6202,
102 34 Stockholm

Telefon: 010-788 50 00

Mejladress: registrator@ivo.se

E-postadress: registrator@ivo.se

Skicka meddelande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO


Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Anmälningar om vårdskador görs till IVO. Om de kommer fram till att en läkare eller sjuksköterska har brustit i sitt yrkesutövande kan de i sin tur vända sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. HSAN kan fatta beslut om att utfärda prövotid, dra in legitimationen eller begränsa läkarens rätt att skriva ut vissa läkemedel.

Privattandvårdsupplysningen

Privattandvårdsupplysningen

Om du inte är nöjd med den behandling eller det bemötande du fått på en privat tandvårdsklinik kan du vända dig till Privattandvårdsupplysningen.

Kontakt

Box 1217
111 82 Stockholm
Telefon: 08-55544655