Senast reviderad 2018-10-10

Jag tillhör inte en riskgrupp, men vill vaccinera mig ändå. Vad kostar det och vart kan jag vända mig?

Fråga

Jag tillhör inte en riskgrupp, men vill vaccinera mig ändå. Vad kostar det och vart kan jag vända mig?

Svar

Du kan vaccinera dig på valfri vaccinationsmottagning. Avgiften kan dock variera mellan de olika mottagningarna.

Ansvarig redaktör: Malin Erlingson Författare: Emmali Anséus, webbredaktör, Granskare: Per Follin, smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting