Senast reviderad 2018-10-10

Jag har ökad blödningsbenägenhet. Kan jag vaccinera mig?

Fråga

Jag har ökad blödningsbenägenhet. Kan jag vaccinera mig?

Svar

Ja, du kan vaccinera dig ändå. Men, om du står på Waranbehandling eller annan blodförtunnande medicin, eller har ökad blödningsbenägenhet av annan orsak, ska du prata med din läkare om hur du ska vaccinera dig.

Ansvarig redaktör: Malin Erlingson Författare: Emmali Anséus, webbredaktör, Granskare: Per Follin, smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting