Senast reviderad 2018-10-10

Vad innehåller vaccinet mot säsongsinfluensan 2018/2019?

Fråga

Vad innehåller vaccinet mot säsongsinfluensan 2018/2019?

Svar

Säsongsinfluensavaccinet är till skillnad för pandemivaccinet 2009 helt utan förstärkarsubstans (adjuvans) och har aldrig fått rapporteringar om svåra biverkningar som narkolepsin. Sammansättningen beslutas av Världshälsoorganisationen (WHO) som varje år tar fram ett nytt vaccin som skyddar mot de influensavirus som de tror kommer att få mest spridning över världen. De influensavaccin som Stockholms läns landsting upphandlat för 2018/2019 skyddar mot fyra influensatyper, två influensa A-virus och två influensa B-virus. En av influensa A-typerna är svininfluensa, som fortfarande utgör en del av de influensavirus som sprids i världen och sannolikt kommer tillbaka till Sverige i vinter också. Om du tidigare har vaccinerat dig mot svininfluensa får du genom årets vaccin ett ytterligare skydd.  

Ansvarig redaktör: Malin Erlingson Författare: Emmali Anséus, webbredaktör, Granskare: Per Follin, smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting