Senast reviderad 2018-10-10

Innehåller vaccinet kvicksilver?

Fråga

Innehåller vaccinet kvicksilver?

Svar

Nej, vaccinet mot säsongsinfluensa innehåller inte kvicksilver.

Ansvarig redaktör: Anna Bendt, Författare: Emmali Anséus, webbredaktör, Granskare: Åke Örtqvist, smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting