Senast reviderad 2018-10-10

Skyddar vaccinet mot maginfluensa?

Fråga

Skyddar vaccinet mot maginfluensa?

Svar

Influensa kan ibland ge diarré och kräkningar, men då tillsammans med luftvägssymtom som snuva, ont i halsen och hosta. Maginfluensa ger illamående, kräkningar och diarré och orsakas ofta av till exempel vinterkräksjukeviruset. Mot detta virus finns inget vaccin idag. 

Ansvarig redaktör: Malin Erlingson Författare: Emmali Anséus, webbredaktör, Granskare: Per Follin, smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting