Senast reviderad 2018-10-10

Varför ska gravida vaccinera sig mot influensa?

Fråga

Varför ska gravida vaccinera sig mot influensa?

Svar

Gravida har en ökad risk för att få svår influensasjukdom, framför allt under den sista tredjedelen av graviditeten. Vid svår influensa hos mamman finns det risk att fostret tar skada. Bästa skyddet mot influensa får du om du vaccinerar dig under den sista tredjedelen av graviditeten, till exempel från vecka 17 efter en normal ultraljudsundersökning. Vaccinet ger då dig skydd när du bäst behöver det, och dessutom får ditt nyfödda barn ett visst skydd under de första levnadsmånaderna, eftersom dina antikroppar förs över till fostret.

Ansvarig redaktör: Malin Erlingson Författare: Emmali Anséus, webbredaktör, Granskare: Per Follin, smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting