Senast reviderad 2018-10-10

Varför erbjuds inte vaccin mot pneumokockinfektion till gravida?

Fråga

Varför erbjuds inte vaccin mot pneumokockinfektion till gravida?

Svar

Risken för pneumokockinfektion är stor hos äldre personer och personer med vissa kroniska sjukdomar. Gravida har däremot inte en ökad risk för att drabbas av pneumokockinfektion och behöver inte vaccinera sig mot detta.

Ansvarig redaktör: Malin Erlingson Författare: Emmali Anséus, webbredaktör, Granskare: Per Follin, smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting