Senast reviderad 2018-10-10

Behöver jag vaccinera mig om jag redan har haft influensa i höst?

Fråga

Behöver jag vaccinera mig om jag redan har haft influensa i höst?

Svar

Utan att ta prov är det svårt att vara säker på att man har haft just influensa. Det finns dessutom flera influensavirus och vi vet fortfarande inte vilka virus som kommer att vara aktuella den här säsongen. Även om du har skydd mot ett virus kan du mycket väl bli smittad av ett annat. Därför bör du som blir erbjuden gratis vaccin gå och vaccinera dig för att få ett ordentligt skydd.

Ansvarig redaktör: Malin Erlingson Författare: Emmali Anséus, webbredaktör, Granskare: Per Follin, smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting