Senast reviderad 2018-10-10

Kan jag få influensa av själva vaccinationen?

Fråga

Kan jag få influensa av själva vaccinationen?

Svar

Nej, viruset i det vaccin som ges som en injektion är avdödat. Däremot kan en lätt svullnad och ömhet uppstå på platsen för vaccinationen. I enstaka fall kan du få kortvarig feber. Det finns också ett "näsdroppsvaccin" som rekommenderas för vissa riskbarn. Detta vaccin är inte helt avdödat och kan ge lite lätta förkylnings- och influensasymtom något dygn.

Ansvarig redaktör: Malin Erlingson Författare: Emmali Anséus, webbredaktör, Granskare: Per Follin, smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting