Senast reviderad 2018-10-10

Finns det risker med att vaccinera sig om man samtidigt äter mediciner?

Fråga

Finns det risker med att vaccinera sig om man samtidigt äter mediciner?

Svar

Influensavaccination påverkar inte annan medicinering. Är du osäker kan du rådgöra med din läkare.

Ansvarig redaktör: Malin Erlingson Författare: Emmali Anséus, webbredaktör, Granskare: Per Follin, smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting