Senast reviderad 2018-10-11

Gäller vaccinationserbjudandet även för asylsökande och papperslösa?

Fråga

Gäller vaccinationserbjudandet även för asylsökande och papperslösa?

Svar

Ja, asylsökande och tillståndslösa som är 65 år eller äldre, gravida eller har någon av de kroniska sjukdomar som ökar risken för att få en svår influensasjukdom kan vaccinera sig gratis på vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. Läs mer om vilka grupper som bör vaccinera sig i artikeln Vaccination mot influensa.

Ansvarig redaktör: Anna Bendt, Författare: Emmali Anséus, webbredaktör, Granskare: Åke Örtqvist, smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting