Magsår

Skriv ut (ca 9 sidor)

Magsår innebär att det har bildats sår i magsäckens eller tolvfingertarmens slemhinna. De flesta med magsår får ont i magen, oftast i mitten av magens översta del. Magsår orsakas oftast av en bakterie, men även vissa läkemedel kan leda till magsår. De allra flesta blir bra med behandling.

Skriv ut

Symtom

Symtom

 • Magsår

  Magsår kan uppstå både i magsäcken och i tolvfingertarmen.

  Mer information
  Blödande magsår och brustet magsår

  Bild 1: Om ett blodkärl i slemhinnan brister till följd av ett magsår kan man få en blödning i magsäcken eller tolvfingertarmen, så kallat blödande magsår.

  Bild 2: Brustet magsår kallas det om såret går tvärs igenom väggen på magsäcken eller tolvfingertarmen, så att innehållet kan komma ut i bukhålan.

Symtomen vid magsår kan variera mellan olika personer, men vanliga symtom vid magsår är att du

 • har ont i mitten av magens översta del, den så kallade maggropen
 • mår illa
 • har ont i perioder, du kan till exempel ha ont några veckor och vara symtomfri däremellan
 • känner att symtom ändras när du äter, de kan antingen lindras eller försämras.

Ett magsår kan börja blöda eller utvecklas till ett brustet magsår. Det är när magsåret går igenom väggen på magsäcken eller tolvfingertarmen, och maginnehållet läcker ut i buken. Både blödande och brustet magsår är allvarliga tillstånd som kan bli livshotande.

Du kan få ett blödande eller brustet magsår utan att ha känt särskilt mycket innan. Är det ett litet magsår som blöder behöver du inte ha några andra symtom än att du känner dig lätt illamående. Symtom på ett blödande eller brustet magsår är annars att

 • plötsligt få mycket ont i övre delen av magen
 • kräkas och att maginnehållet ser ut som kaffesump eller innehåller blod
 • bajset är svart
 • gå ner i vikt
 • ha svårt att svälja.

En blödning från magsäcken kan leda till blodbrist, som i sin tur kan göra att du blir trött och andfådd.

Ont i magen kan bero på annat

Många har ont i magen utan att ha magsår. Det kan då till exempel vara funktionell dyspepsi eller IBS, även kallad känslig tarm. Symtomen kan likna de symtom som man får vid magsår.

Ett sår i magsäckens slemhinna kan ibland ge samma symtom som magcancer, men risken att det är cancer är liten. Cancer i tolvfingertarmen är mycket ovanligt.

Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Du bör kontakta en vårdcentral om du har haft symtom i mer än en vecka, till exempel att du har ont i magen eller att du mår illa och inte vet varför. Även om du är osäker på dina symtom bör du kontakta en vårdcentral. Ett magsår ska alltid undersökas och behandlas.

Kontakta alltid en vårdcentral om du

 • får besvär från magen som du inte har haft tidigare
 • snabbt går ner i vikt eller tappar aptiten.

Sök vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du

 • plötsligt får mycket ont i övre delen av magen
 • kräks och maginnehållet ser ut som kaffesump eller innehåller blod
 • har svart bajs.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Om du haft magsår tidigare och opererats

Du ska söka vård på vårdcentral eller akutmottagning om du tidigare opererats för magsår och får nytillkomna besvär från magen. 

Stockholms län

Här hittar du Stockholms läns alla vårdcentraler. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid genom att logga in.

Om du behöver vård när vårdcentralen är stängd, kontakta en av länets tretton husläkarjourer

Om läget är akut, finns följande närakuter och akutmottagningar.

Råd på andra språk

På telefonnummer 1177 kan du även få råd på arabiska och somaliska klockan 8 - 22 och på finska klockan 8 -12.

 
Fäll ihop

Så kan du minska risken

Så kan du minska risken

Det finns några saker du själv kan göra för att minska risken att få magsår, framför allt om du haft magsår tidigare.

Använd inte vissa läkemedel

Undvik att använda inflammationshämmande läkemedel, så kallade NSAID, eller läkemedel mot värk och feber som innehåller acetylsalicylsyra. Det gäller framför allt om du har eller har haft magsår som beror på att du använt de här läkemedlen. Du kan använda läkemedel som innehåller paracetamol om du har värk eller feber.

NSAID finns både som receptfria och som receptbelagda läkemedel. Exempel på NSAID är läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Acetylsalicylsyra som används mot värk och feber och finns bland annat i Aspirin och Treo. Acetylsalicylsyra finns också i låg dos i det blodproppsförebyggande läkemedlet Trombyl.

Fråga personalen på apoteket om du behöver smärtstillande läkemedel och är osäker på vad du kan använda. Undvik också att använda läkemedel med acetylsalicylsyra och olika typer av NSAID samtidigt, det ökar risken för magsår ännu mer.

Berätta för din läkare att du har eller har haft magsår, och om du behöver använda NSAID eller Trombyl under en lägre tid. Du kan då få läkemedel som förebygger magsår. 

Rök inte

Det är bra att sluta röka eller att minska på rökningen, om du röker. Rökning ökar risken för magsår. Dessutom förlängs läkningstiden om du röker.

Fäll ihop

Vad kan jag göra själv?

Vad kan jag göra själv?

Du kanske märker att du blir sämre av viss mat eller dryck, till exempel kan stark eller friterad mat ge symtom hos en del. Andra kan bli sämre av kaffe och alkohol. Vad som ger dig besvär och hur du reagerar kan skilja sig från vad andra får besvär av. Försök lägga märke till om det är något särskilt du blir sämre av, och undvik då att äta eller dricka det.

Förr rekommenderades särskild mat för att inte få magsår igen. Men det gäller inte längre.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Ett magsår kan läka av sig själv, men kommer oftast tillbaks. Ett magsår ska alltid undersökas och behandlas eftersom det annars kan utvecklas till ett blödande eller brustet magsår.

Det finns bra behandling, och de flesta blir friska med hjälp av läkemedel. Vilken behandling du får beror på varför du fått magsåret:

 • Har du använt läkemedel som orsakar magsår kan det räcka med att du slutar använda läkemedlet. Har du mycket symtom kan du få läkemedel som minskar produktionen av saltsyra i magen. Då brukar det ta en till åtta veckor för magsåret att läka.
 • Beror magsåret på magsårsbakterien Helicobacter pylori får du olika typer av antibiotika i kombination med läkemedel som minskar produktionen av saltsyra. 

Läkemedel som minskar mängden saltsyra

Det finns olika grupper läkemedel som minskar mängden saltsyra i magsäcken:

 • Protonpumpshämmare är den grupp läkemedel som är mest effektiv och används oftast. Läkemedlen minskar bildningen av saltsyra i magsäcken.
 • Histamin-2-blockerare minskar också bildningen av saltsyra, men inte lika effektivt som protonpumpshämmare och används därför inte vid behandling av magsår.
 • Antacida kan användas ibland. Antacida neutraliserar den saltsyra som finns i magsäcken, men påverkar inte bildningen av saltsyra.

Protonpumpshämmare går in i cellen som producerar saltsyra och minskar saltsyraproduktionen. Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet omeprazol, lanzoprazol eller pantoloc är exempel på protonpumpshämmare. Protonpumpshämmare finns som tablett eller kapsel som du sväljer. Vissa läkemedel finns också som sugtabletter. Det kan vara bra om du har svårt att svälja tabletter. 

Du kan få protonpumpshämmare med recept, men det finns också receptfria protonpumpshämmare att köpa. De ska främst användas om du har magsaftsreflux med sura uppstötningar och halsbränna. Behandla inte ett magsår själv med receptfria läkemedel, utan kontakta en vårdcentral för att bli undersökt. Först därefter kan du rådgöra med läkaren om och i så fall när du kan använda receptfria protonpumpshämmare.

Ett annat namn som används för protonpumpshämmare är förkortningen PPI. 

Behandling med antibiotika

Visar det sig att magsåret beror på Helicobacter pylori får du behandling i ungefär en vecka med protonpumpshämmare och två olika sorters antibiotika. Att ta bort bakterien med den här kombinationen av läkemedel kallas eradikeringsbehandling. Sitter såret i magsäcken behöver du fortsätta använda protonpumpshämmare efter att behandlingen med antibiotika är slut, till dess att såret är läkt.

Du kontrolleras alltid med gastroskopi tills att såret är läkt, om du haft sår i magsäcken. Har du haft magsårsbakterien kontrolleras du också för att se att bakterien försvunnit.

Har du haft sår i tolvfingertarmen och blir helt besvärsfri behöver inte såret kontrolleras, men har du fortfarande besvär kan läkaren kontrollera effekten av behandlingen utan att undersöka dig med ny gastroskopi. Du får då antingen göra ett utandningstest eller lämna ett avföringsprov. Utandningstestet heter Urea Breath Test och kan förkortas UBT. När du gör dessa undersökningar ska du inte ha ätit protonpumpshämmare i minst en vecka innan undersökningen, annars kan svaret bli felaktigt.

Behandling mot magsår är väldigt effektiv och nästan alla som har magsårsbakterien och som behandlas blir friska. Magsår som beror på Helicobacter pylori behandlas alltid med läkemedel, även om magsåret kan läka av sig själv. Det beror på att risken är stor att få magsår igen om bakterien är kvar.

Vissa antibiotika kan ge allergiska besvär. Berätta för din läkare om du tidigare behandlats med antibiotika och fått en allergisk reaktion. Läkaren kan då välja att ge dig en annan sorts antibiotika.

Ibland behövs sjukhusvård

Ett brustet magsår behöver opereras direkt på sjukhus. Vid operationen syr läkaren ihop såret så att magsäcksinnehållet inte kommer ut i bukhålan och skadar de organ som finns där. Läkaren kan också limma eller häfta ihop ett blödande magsår genom ett gastroskop, alltså utan att du behöver opereras genom buken.

Du behöver också vård på sjukhus om du har ett blödande magsår, eller om blodvärdet är så lågt att du behöver en blodtransfusion.

Fäll ihop

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

När du kommer till en läkare får du berätta om dina symtom. Det kan vara svårt för läkaren att avgöra om du har magsår eller till exempel känslig mage, eftersom symtomen påminner om varandra. Därför får du berätta om du har haft magsår tidigare, och om du då blivit bättre med läkemedel som minskar mängden saltsyra i magen. Du får också berätta om du använder några receptfria eller receptbelagda läkemedel, framför allt smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel.

Gastroskopi

Du kan få genomgå en gastroskopi, en undersökning där läkaren eller sjuksköterskan kan se insidan på magsäcken och tolvfingertarmen. Med hjälp av gastroskopin kan hen se om det finns ett sår. Hen kan också ta vävnadsprov för att undersöka om det finns cellförändringar i såret eller om du har Helicobacter pylori i magen.

Efter en behandling undersöks du alltid igen med gastroskopi om du haft ett sår i magsäcken. Det är för att läkaren behöver kontrollera hur såret har läkt, då det ibland kan vara svårt att skilja magsår från cancer. Har du haft sår i tolvfingertarmen och blivit symtomfri behöver du däremot inte undersökas efter behandlingen.

Blodprov och andra tester

Magsårsbakterien kan också upptäckas med hjälp av ett blodprov. Blodprovet visar om kroppens immunförsvar har reagerat mot bakterien. Blodprovet kan inte säga om du har bakterien vid provtagningstillfället, eller om du haft bakterien tidigare och därefter blivit frisk. Däremot kan provet visa om du inte har bakterien.

Du kan också få lämna ett utandningsprov eller ett avföringsprov för att undersöka om du har Helicobacter pylori. Dessa prover är säkrare än blodprov, framför allt för att utesluta om du har magsårsbakterien.

Det kan räcka med att läkaren undersöker dig med ett blodprov, utandningsprov eller ett avföringsprov för att se om du har bakterien. 

Viktigt att förstå

För att kunna vara delaktig i vården och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår, eller be att få informationen utskriven för att kunna läsa den i lugn och ro.

Du har rätt att få tolkhjälp om du inte talar svenska. Du kan också ha rätt att få tolkhjälp om du har en hörselnedsättning.

Fäll ihop

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

Magsäcken producerar ungefär två liter starkt sur magsaft varje dag. Magsaften består bland annat av slem, saltsyra och enzymet pepsin. Pepsin och saltsyran behövs för att bryta ner protein som finns i maten. Dessutom dör många bakterier i den starka syran.

Saltsyran bildas i magsäckens slemhinna, i särskilda celler som innehåller så kallade protonpumpar. Saltsyran är frätande, men slemhinnan skadas inte eftersom magsäcken också bildar olika skyddande ämnen. Det finns alltså en balans mellan skadliga och skyddande ämnen i magsäck och tolvfingertarm. Om den här balansen rubbas kan en skada i form av ett sår uppstå i slemhinnan. Det är vanligast att få sår i tolvfingertarmen.

Det tar oftast ett par veckor för ett magsår att utvecklas.

Ett annat namn för magsår är det latinska namnet ulcus.

Fäll ihop

Vad beror magsår på?

Vad beror magsår på?

Helicobacter pylori

Den vanligaste orsaken till magsår är bakterien Helicobacter pylori. Sår i tolvfingertarmen beror nästan alltid på magsårsbakterien. Men även om du har bakterien i magen är det inte säkert att du får magsår. De flesta personer har bakterien utan att få magsår och det är oklart varför bakterien orsakar magsår bara hos vissa.

Många smittas redan när de är barn, troligen sprids bakterien inom ens egen familj. Man kan få i sig bakterien med mat eller med vatten, och den sprids troligen sedan vidare via bajs. Att tvätta händerna efter eget toalettbesök minskar förmodligen risken att smitta.

Läkemedel

Du kan få magsår av vissa antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel, så kallade NSAID, samt av acetylsalicylsyra. Läkemedlen minskar bildningen av ett ämne som skyddar magsäcken. Tar du sådana läkemedel ofta kan magsäckens skydd minska så pass mycket att du får magsår.

Okänd orsak

Magsår kan också uppstå utan att det finns en uppenbar orsak. Stress anses inte längre orsaka magsår om du för övrigt är frisk.

Fäll ihop

Komplikationer och följdsjukdomar

Komplikationer och följdsjukdomar

Det är ovanligt att få komplikationer vid magsår, men de som kan uppstå är

 • blödande magsår
 • brustet magsår
 • ärrbildning som ger förträngning av nedre magmunnen.

Blödande magsår

Ett blödande magsår är när ett blodkärl i slemhinnan brister på grund av magsåret. Det börjar då blöda inuti magsäcken eller tolvfingertarmen. Blödningen kan göra att bajset blir svart, och om du kräks ser maginnehållet ut som kaffesump. Att bajset blir svart beror på att blodet från magsåret, om det är mycket, blir mörkt när det kommer i kontakt med saltsyran i magsaften. Du kan också få svart bajs om du tar järntabletter mot lågt blodvärde, men då är det inte tecken på att något är fel.

Har du ett litet blödande magsår är det inte säkert att du får några symtom utöver lätt illamående. En blödning som inte behandlas kan leda till blodbrist.

Brustet magsår

Brustet magsår kallas det om såret går tvärs igenom väggen på magsäcken eller tolvfingertarmen så att innehållet i magen kommer ut i bukhålan. Det är ovanligt att ett magsår utvecklas till ett brustet magsår, men om det händer får du mycket ont i magen. Det kan komma plötsligt utan att du känt så mycket innan. Ett brustet magsår behöver behandlas på sjukhus direkt.

Ärrbildning

Om man får sår runt nedre magmunnen flera gånger bildas det ärr när såren läker. Ärren kan göra att magmunnen blir trängre, och det blir svårare för maginnehållet att passera till tarmen. Symtom på att magmunnen har blivit alltför trång är bland annat att du kräks lätt. Med en operation kan magmunnen göras större igen. Det är ovanligt att få förträngning av nedre magmunnen.

Besvär efter tidigare operation

Innan magsårsbakterien upptäcktes opererades många med magsår. Vid operationen togs en del av magsäcken bort. Om du får nya besvär som du tror kommer från den opererade magsäcken ska du söka vård på vårdcentralen.

Fäll ihop

Magsår och graviditet

Magsår och graviditet

Berätta för din läkare om du är eller planerar att bli gravid och har magsår.

Du kan använda protonpumpshämmare med det verksamma ämnet omeprazol under graviditen och om du ammar. Men du bör undvika de antibiotika som tar bort magsårsbakterien. Beror magsåret på Helicobacter pylori får du behandling med antibiotika när du slutat amma.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 9 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-08-17
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Agréus, professor, läkare, specialist i allmänmedicin, Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

Illustratör:

Kari C Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2016-09-08