Infektioner hos barn – hur smitta sprids

Infektioner kan smitta på olika sätt. Några av de bästa sätten att undvika smitta är att vara ute mycket och tvätta händerna ofta.

Det är mycket vanligt att barn får infektioner, speciellt under de första åren. Barn som går i förskola brukar få lite fler infektioner, på grund av att många barn vistas tillsammans. Därför är det särskilt bra att barn i förskolan är ute mycket och är noga med att tvätta händerna. Ju äldre barnet blir desto färre infektioner brukar barnet få. Då har barnet ofta arbetat upp ett försvar mot de virus som brukar orsaka infektioner.

Här kan du läsa i 1177 Vårdguidens smittguide om olika infektioner hos barn.

Kontaktsmitta

Smitta kan spridas vid direkt kontakt mellan personer, till exempel genom att man tar varandra i handen. Det kallas för kontaktsmitta, och ofta är det så förkylningsvirus sprids. Barn kan också smittas om de tar i saker som den som är sjuk har tagit i eller snutit sig i, till exempel handdukar, näsdukar, gosedjur och leksaker.

Droppsmitta

När en person nyser eller hostar bildas ett moln av droppar som innehåller smittämnen. Då kan den som står nära bli smittad. Det kallas för droppsmitta.

När dropparna har fallit ned på ytor eller föremål kan smittämnen föras vidare därifrån som kontaktsmitta, oftast via händerna. Det kallas dropp- och kontaktsmitta. Ofta är det så magsjuka och luftvägsinfektioner, såsom förkylning och hosta, sprids.

Luftburen smitta

Inomhus kan de finaste dropparna sväva länge i luften. Personer som befinner sig i rummet kan då andas in smittämnet som sedan kan fästa sig i luftvägarna och infektera dem. Exempelvis vattkoppor och influensa kan spridas på detta sätt. Utomhus blåser smittämnet lätt bort.

Smitta i mat och dryck

Smittämnen i mat och dryck kan du få i dig på flera olika sätt. Om mat inte förvaras på rätt sätt kan bakterier växa i maten. Den som äter kan då bli magsjuk och få diarré och kräkningar. En del bakterier bildar gifter som orsakar matförgiftningar.

Om den som hanterar maten inte har tvättat händerna ordentligt, eller har sår på händerna, kan bakterier spridas till maten och orsaka magsjuka.

En del livsmedel, till exempel opastöriserade mjölkprodukter, kan innehålla smittämnen.

Råd för att undvika smittspridning

Det är alltid bra att vara extra noga med hygienen när du själv eller barnet har en infektion. Ett av de bästa sätten för att undvika smittspridning är att tvätta händerna ofta, alltid innan ni ska äta och efter toalettbesök.

Det är också bra att:

 • Lära barnet att hosta i armvecket.
 • Använda engångsnäsdukar.
 • Tvätta sådant som snuttefilt, gosedjur och leksaker när barnet har blivit friskt.
 • Vara utomhus dagligen.

Råd för att undvika att bli smittad av bakterier i maten:

 • Håll varm mat varm – minst 60 grader.
 • Håll kall mat kall – högst 8 grader.Var särskilt noga med hanteringen av känsliga livsmedel, till exempel rå köttfärs, majonnäs, mjölk.
 • Se till att maten kyls och värms snabbt.
 • Förvara råvaror och lagad mat för sig.
 • Håll arbetsytor och redskap rena.

För mer information, se Livsmedelsverkets hemsida.

Förskolans rutiner

Förskolan ska ha rutiner för att bryta och förebygga smittspridning på förskolan. Kommunens miljönämnd kontrollerar att dessa rutiner sköts som de ska.

Stockholms län

Fråga om råd i Stockholm län

Undrar du över något? Om du har ont eller är osäker på hur du ska göra kan du logga in och skriva en fråga till en sjuksköterska. Du får ett personligt svar inom en timme, dygnet runt.

Vill du prata med en sjuksköterska och få råd om vård, ring 1177 Vårdguiden på telefon 1177.

Råd på andra språk

 • Råd med tolk på arabiska, tel 0771-1177 90, öppet: 08:00-12.00
 • Råd med tolk på somaliska, tel 0771-1177 91, öppet: 08:00-12.00
 • Råd på finska, tel 1177, knappval 8, öppet: 08:00-12.00
 • Råd på engelska, tel 1177, knappval 5
 
Senast uppdaterad:
2016-09-01
Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Christer Petersson, läkare, specialist i allmänmedicin, Växjö


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2016-09-23