Cortimyk

Skriv ut (ca 3 sidor)
Stockholms län

Cortimyk rekommenderas på Kloka Listan.

Kloka Listan innehåller läkemedel som har valts ut av Stockholms läns läkemedelskommitté för att de är effektiva, säkra och har ett bra pris.

Läs mer om Kloka Listan här.

Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Cortimyk?

Cortimyk är ett läkemedel mot svampinfektioner i huden med besvärande klåda.

Medicinen innehåller två verksamma ämnen, mikonazol och hydrokortison.

Recept och högkostnadsskydd

Cortimyk finns som kräm. Medicinen kan köpas receptfritt i mindre förpckningar för behandling av fotsvamp.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Svamp förekommer ofta på varma och fuktiga ställen som till exempel mellan tårna, på insidan av låren eller i ljumskarna. Svamp kan ge klåda, rodnad, fjällande hud och eksemliknande förändringar.

Det ena verksamma ämnet, mikonazol, verkar genom att påverka svampen så att den inte kan föröka sig.

Det andra verksamma ämnet i medicinen, hydrokortison, är ett milt verkande kortisonläkemedel som minskar inflammation och svullnad. Det dämpar också klåda.

Om man inte blir bättre inom en vecka ska man rådgöra med läkare.

Hur tar man medicinen?

När man behandlar fotsvamp ska man tvätta och torka fötterna noggrant innan man smörjer på krämen.

Det är bra att smörja in hela det angripna hudområdet och även den hud som finns runt omkring infektionen. Svampen kan finnas där även om det inte syns.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Man smörjer på ett tunt lager av krämen morgon och kväll. Krämen gnuggas in in ordentligt i huden.

Man ska fortsätta behandlingen ytterligare en vecka efter att symtomen försvunnit för att undvika att besvären kommer tillbaka. Man ska inte använda krämen längre tid än 4 veckor utan att en läkare har rekommenderat det.

När klådan försvunnit kan man fortsätta behandlingen med svampmedel utan kortison.

Man ska inte använda Cortimyk till barn under 10 år utan att en läkare har rekommenderat det.

Viktigt

Även om besvären minskat kan svampen finnas kvar i huden. Om man avbryter behandlingen för tidigt, eller om man använder medicinen oregelbundet, kan svampen börja föröka sig och infektionen kan då komma tillbaka.

Man bör undvika att få krämen i ögonen.

Man ska inte använda Cortimyk om huden är infekterad med virus, till exempel herpes, vattkoppor eller vissa bakterier, utan läkares ordination.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Om man använder blodförtunnande läkemedel som innehåller warfarin, till exempel Waran, ska man rådfråga läkare innan man använder Cortimyk, eftersom effekten av warfarin kan påverkas.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen är det osannolikt att barnet påverkas.

Man bör inte smörja Cortimyk på brösten före amning.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen

Det finns andra läkemedel som innehåller de verksamma ämnena mikonazol och hydrokortison. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen eftersom dosen då kan bli för hög.

Exempel på läkemedel som innehåller båda de verksamma ämnena är Daktacort.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-02-26
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2016-01-15