Champix

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Champix är ett läkemedel mot rökning. Det används som hjälp när man vill sluta röka.

Det verksamma ämnet är vareniklin.

För att behandlingen ska fungera så bra som möjligt bör man samtidigt få motiverande stöd. Det är också ett krav för att läkemedlet ska ingå i den så kallade läkemedelsförmånen, vilket innebär att man slipper betala hela kostnaden för läkemedlet själv.

Så här fungerar medicinen

När man röker är kroppen van vid att få en viss mängd nikotin. Om man slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin kan man uppleva obehag av olika slag, så kallade abstinensbesvär. Förutom att man är röksugen kan man till exempel känna sig irriterad, nedstämd, orolig eller rastlös. Man kan också få svårt att sova och att koncentrera sig.

Det verksamma ämnet i medicinen, vareniklin, binder sig till samma mottagare i hjärnan som nikotin. Det leder till att hjärnan får liknande signaler som när man röker, men signalerna är svagare. Röksuget blir mindre och abstinensbesvären lindras. Även om man fortfarande är röksugen hjälper det inte att röka, man upplever inte den vanliga effekten av nikotinet. Det beror på att vareniklin hindrar nikotinet från att nå mottagaren i hjärnan.

Vareniklin har prövats på snusare, men är ännu inte godkänt för snusavvänjning.

Hur tar man medicinen?

Champix finns som tabletter i styrkorna 0,5 och 1 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Vissa förpackningar av medicinen innehåller tabletter av båda styrkorna och är anpassade efter det doseringsschema man följer när man börjar, och eventuellt när man avslutar, medicineringen.

Man börjar med medicinen medan man röker

Man börjar behandlingen medan man fortfarande röker. Redan innan man börjar behandlingen ska man bestämma ett datum när man ska sluta röka. Behandlingen med Champix ska vanligtvis starta 1-2 veckor före detta datum. För att komma ihåg kan man skriva datumet på förpackningen.

Man sväljer tabletterna hela med vatten.

Man ska ta medicinen regelbundet vid samma tid varje dag, med eller utan mat. Om man mår illa av medicinen kan man prova att ta tabletten strax före en måltid.

Chansen att man lyckas sluta röka är större om man tar alla doser av läkemedlet i rätt tid och under hela behandlingstiden.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Man tar Champix enligt ett doseringsschema, som innebär att man ökar dosen gradvis:

  • Dag 1-3: 0,5 milligram en gång om dagen.
  • Dag 4-7: 0,5 milligram två gånger om dagen, morgon och kväll.
  • Från dag 8: 1 milligram två gånger om dagen, morgon och kväll.

Behandlingstiden är totalt 12 veckor. Man ska sedan sluta tvärt, vilket de flesta klarar utan problem.

Om man inte kan eller vill sluta röka direkt kan man minska på rökningen under behandlingens 12 första veckor och sluta röka helt när behandlingsperioden är slut. Man bör därefter fortsätta behandlingen med 1 milligram två gånger om dagen i ytterligare 12 veckor, vilket ger en behandlingslängd på totalt 24 veckor.

Risken för att börja röka igen är större direkt efter att man har slutat med medicinen. Vissa personer som har mycket svårt att sluta röka kan behöva behandling i ytterligare 12 veckor och man kan även behöva sänka dosen gradvis i slutet av behandlingen, till exempel genom att följa doseringsschemat i omvänd ordning.

Det är viktigt att ta Champix regelbundet vid samma tid varje dag. Om man glömmer att ta en tablett ska man ta den så snart man kommer ihåg det. Om det snart är dags att ta nästa tablett hoppar man över den glömda dosen för att det inte ska bli för tätt mellan doserna. Man ska inte ta dubbel dos för att man har glömt att ta medicinen.

Champix bör inte användas av barn eller ungdomar under 18 år.

Viktigt

Ibland, men det är ovanligt, kan medicinen göra att man blir nedstämd och deprimerad. Om man känner sig orolig, nedstämd eller får självmordstankar ska man därför avbryta behandlingen och kontakta sin läkare på en gång.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Champix kan kombineras med nikotinläkemedel, men en sådan behandling bör hanteras av en specialist.

Biverkningar

En del som använder medicinen kan få biverkningar, men många besvär kan också bero på att man har slutat röka, så kallade abstinensbesvär. Om biverkningarna är svåra eller om man får oväntade besvär, bör man sluta med medicinen och kontakta läkare.

Vissa som använder medicinen kan få ont i huvudet och svårt att sova. En del kan få magbesvär, till exempel förstoppning, lös avföring eller gaser i magen. Andra kan bli yra, trötta, få ökad aptit eller uppleva smaker annorlunda. Man kan drömma mer än vad man brukar och drömmarna kan också vara annorlunda.

I början av behandlingen kan man må illa, men det brukar gå över efter en vecka eller två. Illamåendet kan mildras genom att man tar tabletten i samband med mat.

Ibland, men det är ovanligt, kan vareniklin göra att man blir nedstämd och deprimerad. Om man känner sig orolig, nedstämd eller får självmordstankar ska man därför avbryta behandlingen och kontakta sin läkare på en gång. 

Graviditet och amning

Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret. Därför bör man inte använda Champix under graviditet.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda medicinen när man ammar. Det är inte helt klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Stockholms län

Champix rekommenderas på Kloka Listan.

Kloka Listan innehåller läkemedel som har valts ut av Stockholms läns läkemedelskommitté för att de är effektiva, säkra och har ett bra pris.

Läs mer om Kloka Listan här.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-02-16
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm

Granskare:

Hans Gilljam, läkare, professor i folkhälsovetenskap, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2017-06-26