Elkonvertering

Elkonvertering innebär att du får behandling för att ändra hjärtats rytm. Behandlingen används oftast för att behandla rytmrubbningar i hjärtats förmak, framför allt så kallat förmaksflimmer.

Det finns två typer av förmaksflimmer: attackvis förmaksflimmer och kroniskt förmaksflimmer.

Förberedelser

Före en elkonvertering måste du ta läkemedel som påverkar blodets levringsförmåga, så kallat blodförtunnande läkemedel. Läkemedlet minskar risken för blodpropp och måste tas under minst tre till fyra veckor före behandlingen. Om du har akuta besvär eller haft avvikande hjärtrytm under mycket kort tid, kan elkonvertering göras utan att du får läkemedelsbehandling.

Du ska berätta för läkaren vilka andra läkemedel du använder eftersom de kan påverka hjärtats aktivitet. Eftersom du ska sövas får du vanligen inte äta eller dricka något från midnatt kvällen före behandlingen. Undantaget är om du på morgonen före behandlingen behöver ta dina läkemedel med ett halvt glas vatten.

Hur går behandlingen till?

Du blir sövd antingen genom att få narkosmedel direkt i blodet eller genom att andas in medlen. Det är vanligt att man kombinerar båda sätten.

Medan du är sövd får du strömstötar via två elektrodplattor som antingen läggs eller klistras fast på bröstkorgen. Hjärtat övervakas med hjälp av EKG och läkaren kan på en gång se om strömstötarna har gjort att hjärtrytmen blivit som den ska vara. Behandlingen tar cirka fem till tio minuter.

Hur mår jag efteråt?

Du vaknar snabbt efter narkosen och brukar få något att äta och dricka. Du får sedan stanna kvar i några timmar för att göra en EKG-kontroll. Vanligtvis kan du återvända hem samma dag. Du ska undvika att köra bil under resten av dagen eftersom du kan bli trött av narkosmedlen.

Det är mycket ovanligt med komplikationer i samband med elkonvertering. Ibland kan det bli lite rött eller svida på bröstkorgen efter elektrodplattorna. Under några timmar efter behandlingen kan du känna muskelvärk i kroppen, men det går över.

Stockholms län

Fråga om råd

Ring telefonnummer 1177 för råd. Våra sjuksköterskor svarar dygnet runt. Du kan också logga in och skriva en fråga – du får svar inom en timme.

Råd på andra språk

  • Råd med tolk på arabiska, tel 0771-1177 90, öppet: 08:00-12.00
  • Råd med tolk på somaliska, tel 0771-1177 91, öppet: 08:00-12.00
  • Råd på finska, tel 1177, knappval 8, öppet: 08:00-12.00
  • Råd på engelska, tel 1177, knappval 5
 

Sök vård

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du under Hitta vård. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid genom att logga in.

 
Senast uppdaterad:
2015-11-26
Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Johan Brandt, docent, överläkare, verksamhetschef, Arytmikliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2015-11-26
Skribent:
Katja Öster, webbredaktör, 1177 Vårdguiden 
Redaktör:
Margareta Rindforth Gillgren, 1177 Vårdguiden