Senast reviderad 2016-02-25

Vilka rättigheter till tandvård har asylsökande barn?

Fråga

Jag är mentor för en 13-årig flicka. Hon är asylsökande och har ännu inte fått uppehållstillstånd. Hon har haft ett stort hål i en kindtand som är åtgärdat.

Hon har också flera mindre men tydliga hål som bara blir större. Kan hon få även dessa hål lagade? Tandläkaren sa att bara akutvård gäller för asylsökande. Jag trodde att barn oavsett flyktingstatus, omfattas av samma regler för tandvård som en svensk medborgare i samma ålder. Vilka regler är det som gäller?

Svar

Asylsökande barn upp till 18 år har samma rättigheter som barn som är skrivna i Sverige. Det innebär alltså att det inte bara gäller behandling vid akuta besvär. Det ska göras samma bedömning som för ett barn som är folkbokfört här.

Läs gärna mer om det här i texten Tandvård i Sverige om man kommer från ett annat land och Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller papperslös.

MajLis Morhed Hultvall, tandläkare