Senast reviderad 2018-12-20

Vilka rättigheter till tandvård har asylsökande barn?

Fråga

Jag är mentor för en 13-årig flicka. Hon är asylsökande och har ännu inte fått uppehållstillstånd. Hon har haft ett stort hål i en kindtand som nu är åtgärdat.

Hon har som jag kan se också flera mindre men tydliga hål som bara blir större. Kan hon inte få även dessa hål lagade? Tandläkaren sa till mig att bara akutvård gäller för asylsökande. Jag trodde dock att barn oavsett flyktingstatus, omfattas av samma regler för tandvård som en svensk medborgare i samma ålder. Vilka regler är det som gäller?

Svar

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år ska få tandvård på samma villkor som andra barn och ungdomar i Sverige.

Läs gärna mer om det här i texterna Tandvård i Sverige om man kommer från ett annat land  och Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller papperslös.

Du kan också läsa mer på migrationsverkets hemsida.

MajLis Morhed Hultvall, tandläkare