Senast reviderad 2016-01-21

Varför smakar allt jag äter salt ?

Fråga

Jag har fått en salt smak i munnen. Den finns där hela tiden. Det är väldigt irriterande eftersom allt jag äter smakar salt. Vad kan detta bero på?

Svar

Det är faktiskt inte ovanligt att tillfälligt eller permanent uppleva smak- eller luktförändringar eller båda i kombination. 
Oftast är det övergående. Det är min egen erfarenhet efter många års arbete som läkare.

Jag har läst i medicinsk litteratur och sökt på nätet. Många författare återkommer flera gånger till att det ofta rör sig om störningar i luktförmågan när man upplever smakförändringar. När man får störningar i luktsinnet tar ofta smakförändringar över intrycket med sött, surt, beskt eller salt där tidigare luktintrycket dominerat.

Många författare betonar att det ofta handlar om psykologiska fenomen. Lukt och smak är ju ytterst komplicerade sinnen där många olika faktorer spelar roll för upplevelsen.

I enstaka fall kan smakförändringar bero på en del läkemedel eller andra kemikalier som man kan få i sig genom till exempel dricksvatten, mat eller annat. Det framgår inte i det jag läst vilka läkemedel eller andra kemikalier det rör sig om.

Däremot är det ytterst sällan som det rör sig om fel i smaklökarna på tungan.

Störningar i nervsignalen från smaklökarna till hjärnan kan också förekomma, men det finns inte så mycket kunskaper om speciella sjukdomstillstånd som kan leda till smakstörningar.

Tråkigt nog finns det inte så mycket behandling att erbjuda. Om besvären är långvariga finns det ändå anledning att göra en utredning. Ta i så fall kontakt med en läkare på vårdcentralen.

Där får du berätta i detalj om besvären. Därefter görs en kroppsundersökning och ett speciellt smaktest. Ibland behövs en remiss vidare till en specialist i neurologi eller en öron-näsa-halsspecialist.

Håkan Barrner, läkare, specialist i allmänmedicin