Senast reviderad 2013-12-20

Varför känner min son inte igen folk han möter?

Fråga

Min son på 21 år är orolig för att han inte känner igen folk. Han kan träffa på människor han känner på nära håll, men kan inte känna igen dem. 

Han använder glasögon men har dem bara när han kör bil och tittar på TV. Kan det bero på hans närsynhet trots att han inte känner igen personer ens på nära håll? Vad kan det bero på och var ska han vända sig för att få hjälp?

Svar

Det stämmer att människor kan ha varierande förmåga att urskilja ansiktsdrag. Detta kan vara en medfödd oförmåga, inte en sjukdom, ungefär som att man kan vara färgblind. Men att man inte känner igen folk på gatan har nog oftast mer med enklare föklaringar såsom synnedsättning, tankspriddhet, eller stress att göra.

Oförmåga att förstå, känna igen och tolka sinnesintryck benämns med den medicinska termen agnosi. På svenska kan det översättas med ansiktsblindhet.

Det rör sig om hur hjärnan uppfattar signalerna från synintrycken, och omvandlar dessa till igenkännbara bilder. Som vuxen kan man drabbas av detta symtom i samband med en hjärnskada, exempelvis på grund av en hjärnblödning eller propp.

Om din son är oroad över detta, kan han i första hand vända sig till läkare på vårdcentral.

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin