Senast reviderad 2014-01-31

Vad är Behçets sjukdom?

Fråga

Vad är Behçets sjukdom? Jag vet bara att det sorterar under reumatiska sjukdomar. Jag skulle vilja veta så mycket som möjligt.

Svar

Sjukdomen beskrevs 1937 av den turkiska läkaren Hulusi Behçet. Sjukdomen består av en kombination av återkommande sår i mun och underliv samt inflammation i ögats druvhinna (uvea). Det vanligaste besväret är mycket smärtsamma sår i munnen. Man ska dock veta att smärtsamma sår i munnen sällan beror på Behçets sjukdom.

Behçets sjukdom är ovanlig i Norden, men vanligare i östra Medelhavet och österut mot Japan. Sjukdomen brukar ofta komma i 25-30 årsåldern och är vanligare hos män.

Det finns inte några prover eller undersökningar som säger om man har Behçets sjukdom, utan diagnosen bygger på typiska besvär. Dessa besvär är:

  • Återkommande smärtsamma sår i munnen.
  • Hudförändringar som knölros, hårsäcksinflammationer, små bölder efter rispning i huden.
  • Inflammation i ögats regnbågshinna och ciliarkropp, näthinneinflammation.
  • Sår i underlivet.

Den som har alla dessa fyra typer av besvär och som inte har någon annan sjukdom som orsak till besvären, har Behçets sjukdom. Andra besvär som kan förekomma vid Behçets sjukdom är ledvärk, blodproppar, bitestikelinflammation, påverkan på nervsystemet samt njurskador.

Sjukdomen beror på en inflammation i både stora och små blodkärl. Orsaken är okänd. Genetiska faktorer spelar in. Vid Behçets sjukdom blir det en rubbning i immunförsvaret, men hur det går till och varför finns det inte mycket kunskap om.

Behandlingen vid Behçets sjukdom beror på hur svåra och vilka besvär den drabbade har. Om behandling är aktuell används kortison och ibland även cellgifter.

Sammanfattningsvis är Behçets sjukdom en sjukdom som kan bestå av många olika symtom, där besvär från munhåla och/eller underliv nästan alltid finns med.

Rikard Viberg, Läkare, specialist i allmänmedicin