Senast reviderad 2016-02-03

Kan man plågas av törst om man är medvetslös?

Fråga

Är svår vätskebrist plågsamt om man har sänkt medvetandegrad? Det gäller en man som är 90 år gamal. 

Svar

När en svårt sjuk människa i slutet av livet plågas av törst, går det att se det.

Om läpparna och munnen fuktas med en trasa eller en svamp, brukar det gå att se att den som är sjuk försöker suga och försöker få i sig vätska. Så länge det är så tror jag att törsten finns. Men när det inte längre finns någon vilja att få i sig vätska med munnen, då har törsten försvunnit.

Genom att ge vätska på detta sätt, fukta munnen, suga på en sudd, kan törsten lindras. Det är sällan dropp behöver användas i dessa situationer.

Om däremot en person som förväntas bli frisk från en akut eller svår sjukdom med sänkt medvetande är det annorlunda. Då behandlas personen med vätskedropp och balansen av vätska och salter i blodet följs upp med hjälp av blodprover. Då brukar inte den som är sjuk känna törst. Förutsättningen för törst är ju också att den som är sjuk börjar återvända till medvetandet.

Om det gäller en döende person kan jag som läkare uppleva ett dilemma. Jag vill inte utsätta en döende människa för onödiga stick, slangar eller andra konstgjorda hjälpmedel. Döendet är en naturlig del av livet, precis som födelsen. Jag vill störa den sjuke och de anhöriga, så lite som möjligt. Samtidigt som det är mycket viktigt att lindra det lidande som eventuellt finns.

Jag tycker också att det är viktigt att det inte blir en konflikt kring detta mellan anhöriga och vårdpersonal. Om man som närstående känner att det känns obehagligt, är det viktigt att prata igenom situationen med vårdpersonalen. Mitt råd är att du pratar mer med dem som vårdar den man som din fråga gäller. 

Gunilla Byström, läkare, specialist i allmänmedicin