Senast reviderad 2017-09-29

Jag har en funktionsnedsättning och är beroende av mina assistenter. Hur gör jag vid en utlandsresa?

Fråga

Jag har en funktionsnedsättning och vill resa utomlands med mina två assistenter. Jag undrar hur jag ska göra för att få assistansersättning när jag vill resa? När jag frågat på företaget som har hand om assistenterna säger de att det kostar för mycket pengar och blir för många timmar.

Svar

Om du har personlig assistans har du rätt att göra det du behöver med hjälp av dina assistenter. Du har fått ett antal assistanstimmar beviljat, så kallade LASS-timmar. Kanske är det de timmarna som företaget pratade om?

Ibland kan du behöva söka fler timmar under en begränsad period, som till exempel vid en utlandsresa. Ibland behöver du vara ute i väldigt god tid för att hinna lösa både praktiska och administrativa saker inför en resa.

För att få klarhet i det här behöver du kontakta din biståndshandläggare eller LSS-handläggaren i din kommun för att få mer hjälp. Du kan inte bli nekad resa utan en rimlig förklaring.

Lisa Nordqvist, distriktssköterska