Senast reviderad 2015-12-02

Har man rätt att få med sig sin journal när man byter tandläkare?

Fråga

Jag tänker byta tandläkare. Får jag med mig original eller kopia av min journal innan jag hittar en ny tandläkare eller ska jag först hitta en tandläkare och sedan be denne att begära journalen överförd? Förstörs journalen annars eller kan man nekas information om eget tandstatus?

Svar

Enligt patientdatalagen måste alla sjukvårdsjournaler sparas hos den som har fört dem. Detta gäller även tandvårdsjournaler. Det spelar ingen roll om du har slutat att komma till just den mottagningen.

Du får inte automatiskt med dig journalen när du slutar. Om du flyttar eller byter tandläkare av annan anledning så kan den nya tandläkaren rekvirera journalkopior. För detta behövs ett skriftligt godkännande av dig.

I princip har du alltid rätt att läsa din journal. Kontakta din tidigare eller nya tandläkare för att få hjälp med det. I samband med det får du oftast en kopia om det är en pappersjournal eller utskrifter om det rör sig om datajournal. Ibland kostar det, särskilt om det också ingår kopiering av röntgenbilder.

MajLis Hultvall, tandläkare