Senast reviderad 2018-07-25

Har jag rätt att få med mig min journal när jag byter tandläkare?

Fråga

Jag tänker byta tandläkare. Får jag med mig original eller kopia av min journal innan jag hittar en ny tandläkare eller ska jag först hitta en tandläkare och sedan be denne att begära journalen överförd? Förstörs journalen annars eller kan man nekas information om eget tandstatus?

Svar

Enligt patientdatalagen måste alla sjukvårdsjournaler sparas hos den som har fört dem. Detta gäller även tandvårdsjournaler. Det spelar ingen roll om du som patient har slutat att gå till just den mottagningen.

Du får inte automatiskt med dig journalen när du slutar. Din nya tandläkare måste be din gamla tandläkare att skicka journalkopior. För detta behövs först ett skriftligt godkännande av dig.

Nuförtiden blir det allt vanligare att få möjlighet att läsa sin journal via nätet, i tandvården är det dock än så länge ovanligt men någon region har infört det.

I princip har du alltid rätt att läsa din journal. Kontakta din tidigare eller nya tandläkare för att få hjälp med det. I samband med det får du oftast en kopia om det är en pappersjournal eller utskrifter, om det rör sig om datajournal. Ibland kostar det, särskilt om det också ingår kopiering av röntgenbilder.

MajLis Hultvall, tandläkare