Senast reviderad 2015-10-27

Finns det några risker med piercing i tungan?

Fråga

Finns det några risker med piercing? I tungan?

Svar

De flesta riskerna med piercing i tungan hör samman med själva håltagningen. Det kan vara svårt att säkert veta om den som utför piercingen verkligen använder sterila instrument. Därför är det viktigt att göra det i en studio där de har utbildning för det.

Svullnad

Svullnad av tungan är det vanligaste. I sällsynta fall så att luftvägen blockeras.

Naturliga besvär som alltid blir vid piercing i munnen är smärta, svullnad, och ökat salivflöde.

Infektioner

Om instrumenten är osterila eller hygienen är bristfällig vid piercingen finns det risk för att få en infektion i tungan. Även om de flesta infektioner läker snabbt, finns en liten risk för mer allvarliga infektioner.  

Allergi

Nickelallergi är en risk som särskilt personer som haft eksem ska tänka på. Då är det extra stor risk för att allergin förvärras. Eller så kan nickelallergin börja av att man piercar sig.  

Skador på tänder och tandkött

Vid piercing i tunga och läppar kan man få skador på tänder och tandkött. Det finns också en viss risk att bita av en del av en tand. Om ett blodkärl skadas under håltagningen kan man få en blödning som är svår att stoppa. Man kan även få nervskador i tungan som kan göra det svårt att prata och äta.

Läs gärna mer om vad Socialstyrelsen skriver i sin text om piercing och tatuering

Karin Strååt, läkare, specialist i allmänmedicin