Tarmbesvär

Barn som bajsar på sig

En del barn bajsar på sig trots att de är i den ålder då barn brukar kunna kontrollera när de ska bajsa. Då är det viktigt att ta reda på orsaken och försöka hjälpa barnet.

Nästan alla barn som är två-tre år kan själva känna när de är bajsnödiga. De kan också styra om de ska bajsa eller inte. Det styrs av den så kallade avföringsreflexen, som skickar signaler till hjärnan om att tarmen behöver tömmas. De flesta fyraåringar kan säga till när de behöver bajsa.

Men ibland kan äldre barn förlora den här kontrollen någon gång, till exempel om de blir skrämda eller har magsjuka och diarré.

I åldrarna sju till tio år har ett fåtal barn ständiga eller återkommande problem med att de bajsar på sig.

Till toppen av sidan