OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Regler för dig som bor med en konstaterat corona-smittad person i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Om någon som du bor med, eller har övernattat hos, har konstaterad covid-19, är du skyldig att följa vissa förhållningsregler som läkare ger. De av folkhälsomyndigheten beslutade reglerna gäller från början av oktober.

Hur går det till och vad innebär det?

När någon har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 kommer läkare, via telefon, att ge förhållningsregler till alla i personens hushåll. Läkaren eller en medhjälpare kontaktar både den som testats positivt och berörda hushållskontakter.

Det här gäller:

Du som har fått förhållningsregler är skyldig att följa dessa, att stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som om du hade testats positivt för covid-19.

  • Förhållningsreglerna gäller från och med datumet då personen i ditt hushåll testats positivt för covid-19 och i sju dagar framåt, eller annat datum som beslutats av läkaren.
  • Den läkare som kontaktar dig kommer att berätta vad som gäller för provtagning av anhöriga.
  • Observera att det finns risk för att du insjuknar under hela inkubationstiden, 14 dagar, men att risken är störst under de första sju dagarna. Var extra uppmärksam på eventuella symtom.

Du kan ha rätt till smittbärarpenning

Om du är frisk nog för att kunna arbeta men inte har möjlighet att göra det på ett säkert sätt, till exempel hemifrån, kan du få smittbärarpenning genom Försäkringskassan. Du kan läsa mer om smittskyddspenning på Försäkringskassans webbplats.

För att få smittbärarpenning krävs ett läkarintyg, som du kan få i samband med att du blir kontaktad för att få dina förhållningsregler. Om du inte blir kontaktad omedelbart, tänk på att du kan ansöka om smittbärarpenning retroaktivt. Försäkringskassan rekommenderar att du väntar tills du börjat arbeta igen, och då ansöker för hela perioden du varit hemma. Om du inte blivit kontaktad efter 8 dagar, kontakta provtagningcovid19@regionsormland.se.

Till toppen av sidan