Om covid-19 – coronavirus

Information till dig som bor med någon som smittats av covid-19

Innehållet gäller Sörmland

Om du delar hushåll med någon som har konstaterad eller misstänkt covid-19 måste du göra allt du kan för att minska smittspridningen.

Vem kan smitta andra?

Vid covid-19 blir räknas du som smittsam från 48 timmar innan du får symtom. Det betyder att du kan smitta andra utan att själv vara sjuk. Oftast blir infektionen lindrig med milda luftvägssymtom och feber, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver vårdas på sjukhus. Några får också muskelvärk, halsont, huvudvärk och magbesvär med diarréer. Det tar oftast mellan 2 och 14 dagar från det att du smittats till att du blir sjuk. Vanligast är fem dagar.

Den kortaste tiden du är smittsam är från 48 timmar innan första symtom till 7 dagar efter att du blivit sjuk, förutsatt att du känner dig helt frisk dag 6 och 7. Annars är du smittsam lite längre tid.

Om du bor tillsammans med någon som har misstänkta covid-19-symtom

Om någon du bor med blir sjuk med symtom som kan vara covid-19 ska du stanna hemma tills den som är sjuk får svar på sitt prov, även om du inte själv har några symtom.

Tänk på att:

  • Ha goda hygienrutiner: Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och hosta i armvecket eller i näsduk. Sprita händerna vid behov.
  • Du kan få symtom de närmaste 48 timmarna. Var vaksam på symtom. Undvik helt att träffa andra än de du bor med personer tills du räknas som smittfri.

Om du bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19

När någon i ett hushåll har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 får hen också instruktioner som måste följas. Du som delar hushåll med en konstaterat smittad måste också vara noga med att inte sprida smittan vidare. Ibland ringer en läkare eller smittspårare upp dig. Se därför till att alltid svara i telefon den närmsta tiden efter att du testat dig, även om samtalet kommer från dolt nummer.

Så undviker du att sprida smittan

  • Stanna hemma från arbete, skola och fritidsaktiviteter i sju dagar räknat från dagen då den smittade tog sitt test, även om du känner dig frisk.
  • Arbeta eller studera hemifrån om du kan.
  • Alla du träffat sedan den du bor med fick symtom och framåt kan ha utsatts för smitta. Du bör kontakta dem och berätta att de kan vara smittade. De ska vara uppmärksamma på symtom och testa sig ifall de får symtom. De ska också vara försiktiga och undvika kontakt med personer utanför hushållet.
  • Om du varit på din arbetsplats eller skola under tidsperioden från och med 48 timmar innan du blev sjuk bör du kontakta din chef eller rektor och berätta om smittrisken. Alla vuxna (inklusive gymnasieelever men inte grundskoleelever) som du träffat inom två meter och under mer än 15 minuter bör testa sig på 5:e dagen efter att de senast träffat dig, och om det går för arbetsplatsen stanna hemma i väntan på provsvar. Ifall de behöver finnas på arbetsplatsen/skolan rekommenderas två prov. Det första provet tas efter dag 3 och det andra dag 5.

Undantag

  • Om du är symtomfri och har fått positivt resultat på ett test för covid-19 under de senaste 6 månaderna behöver du inte vara i karantän eller testa dig igen.
  • Om du är symtomfri och har vaccinerats mot covid-19 med två doser för minst 2 veckor sedan, behöver du inte stanna hemma. Du kan gå till arbetet eller skolan, men fortsätta följa alla Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om du inte arbetar inom vård eller omsorg behöver du inte testa dig för covid-19.
  • Om du är symtomfri och arbetar inom vård och omsorg, och är vaccinerad mot covid-19 med två doser för minst 2 veckor sedan behöver du inte stanna hemma. Du kan gå till arbetet eller skolan, men du ska testa dig så snart som möjligt - helst samma dag som den person som du bor med fått sitt provsvar. Du ska också ta ett andra test fem dagar senare.

Smittbärarpenning

Om du är frisk nog för att kunna arbeta men inte har möjlighet att göra det på ett säkert sätt, till exempel hemifrån, kan du få smittbärarpenning genom Försäkringskassan. Du kan läsa mer om smittskyddspenning på Försäkringskassans webbplats.

För att få smittbärarpenning krävs ett läkarintyg, som du får i samband med att du blir kontaktad för smittspårning. Om du inte blir kontaktad omedelbart, tänk på att du kan ansöka om smittbärarpenning retroaktivt. Försäkringskassan rekommenderar att du väntar tills du börjat arbeta igen, och då ansöker för hela perioden du varit hemma. Om du inte blivit kontaktad efter 8 dagar, kontakta provtagningcovid19@regionsormland.se.

Ta hand om dig!

Till toppen av sidan