OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Är du sjuk? Testa dig för pågående infektion av covid-19 i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

På den här sidan finner du som har luftvägssymtom och tror att du kan ha covid-19 information om vilka som kan testa sig, hur man anmäler sig, hur ett test går till och var du kan göra det.

Vem ska provtas för covid-19?

I Sörmland erbjuder vi nu provtagning för pågående covid-19 infektion till allmänheten. Du kan testa dig om:

  • Du har luftvägssymtom som hosta, snuva, andningssvårigheter, feber eller akuta mag/tarmbesvär (kräkning eller diarré)
  • Du har haft symtom i minst två dygn
  • Du har fyllt 18 år

Om du uppfyller dessa kriterier kan du testa dig. Följ instruktionerna nedan.

Om du tidigare varit sjuk och vill ta reda på om du haft covid-19 kan du istället boka ett antikroppstest. Läs mer om hur det går till här.

Anmäl dig för egen provtagning på 1177.se

Du anmäler dig till provtagning genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se. Du som inte använt e-tjänsterna tidigare kan läsa mer om hur du loggar in här. Om du jobbar i Sörmland men inte är folkbokförd här, behöver du först skicka ett mail till provtagningcovid19@regionsormland.se. Om du inte har möjlighet att använda e-legitimation kan du skicka ett mail till provtagningcovid19@regionsormland.se för att få hjälp att boka en tid. Om du inte har tillgång till egen dator eller internetanslutning kan du vända dig till kontaktcenter, på 0155-24 50 00.

När du loggat in klickar du på "Provtagning covid-19" under rubriken "Regionen rekommenderar". Därefter väljer du vilken kategori du tillhör. Du får nu tre olika alternativ för att genomföra själva provtagningen. Välj det alternativ som passar dig bäst. Oavsett vilket alternativ du väljer är det viktigt att du slutför alla stegen i din anmälan genom 1177.se.

Här kan du se en film om hur provtagningen går till.

Provtagningsstation vid sjukhus

På din bokade tid tar du dig själv till en av de provtagningsstationer som finns vid Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Följ de gula pilarna. På kartorna nedan kan du se var du finner provtagningsstationerna.

Skicka ett ombud till apoteket

Du kan även skicka ett ombud, till exempel en närstående, till ett bestämt apotek i Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping för att hämta ett test-kit. Observera att du som är sjuk inte själv ska gå till apoteket. Ditt ombud behöver ha med både sin egen legitimation och din legitimation. Ombudet måste själv vara frisk och utan symtom. Det färdiga provet lämnas in till samma apotek som det hämtats ut på. Vilka apotek som är aktuella ser du när du anmäler dig.

Egen provtagning hemma

För dig som har svårt att ta dig till ett sjukhus eller skicka ett ombud till ett apotek finns också möjligheten att själv ta ett prov hemma. Vi kommer då hem till dig med ett test-kit och väntar medan du själv tar provet.

Svar på provet

Du får svar på ditt prov inom 48 timmar från klockan 18 dagen då du tagit ditt prov. Om ditt provsvar dröjer kan det bero på att det är svåranalyserat och extra tester behövs. Svaret kan vara negativt, positivt eller ej bedömbart. Oavsett vilket resultat ditt prov ger kan du se svaret genom att logga in på 1177.se.

Om ditt svar är positivt betyder det att du har covid-19. Då kommer en av våra läkare att ringa upp dig. Samtalet kan ibland komma från dolt nummer, så när du tagit prov måste du svara i telefon även om numret inte visas.

Om ditt resultat blir ej bedömbart, ta kontakt med provtagningcovid19@regionsormland.se för att få möjlighet att göra om provet.

Du kan själv välja om du vill ha avisering via mail eller sms från 1177 Vårdguiden när du får ditt provsvar. Här kan du läsa mer om hur du gör för att se ditt provsvar och välja hur du aviseras.

Vad händer sedan?

Om resultatet på ditt prov är negativt betyder det att du inte har covid-19. Prata med din chef för att komma överens om när du kan gå tillbaka till jobbet.

Om ditt svar är positivt betyder det att du har covid-19. Då behöver du noga se till att inte smitta någon annan. Du måste också följa vissa förhållningsregler, för att inte utsätta andra för risk. Du kan läsa mer om förhållningsreglerna i Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad för covid-19.

Till toppen av sidan