OM VACCIN MOT COVID-19

Vaccination mot covid-19 för särskilt utsatta grupper i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder prioriteras för vaccination i fas 3. Det gäller om du har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även dig som lever i socialt utsatta situationer.

Till toppen av sidan