OM VACCIN MOT COVID-19

Vaccination mot covid-19 för riskgrupper i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

I Sörmland öppnas fas 3 för vaccination den 29 april. Om du har en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 prioriteras du för vaccination i fas 3.

Till toppen av sidan