Om vaccin mot covid-19

Påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 för dig med allvarligt nedsatt immunförsvar i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 erbjuds dig som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling och är 18 eller äldre.

Du räknas in i gruppen med allvarligt nedsatt immunförsvar om du har någon av dessa sjukdomar eller behandlingar :

 • Du som har genomgått en organtransplantation och har pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel (oavsett tid efter transplantation).
 • Du som har genomgått en allogen stamcellstransplantation de senaste 3 åren eller som har en pågående graft versus host-sjukdom (GvH) som kräver immunhämmande behandling.
 • Du som genomgått en autolog stamcellstransplantation senaste året. 
 • Du som har allvarlig påverkan på immunförsvaret efter CAR T-cellsbehandling.
 • Du som genomgår dialysbehandling och du som har kronisk njursjukdom stadium 5 (njurfunktion motsvarande GFR < 15 ml/min/1.73 m2).
 • Du som har primär allvarlig immundefekt t.ex. primär immunbrist med regelbunden gammaglobulinbehandling.
 • Du som har en immunnedsättande behandling för en cancersjukdom under de senaste 12 månaderna (undantag för anti-hormonell behandling mot bröst- eller prostatacancer).
 • Du som har en aktuell pågående behandling som nedsätter immunsvaret kraftigt, till exempel vid autoimmuna sjukdomar där följande behandlingar ingår:
  • Behandling med Rituximab (Mabthera) (vaccin bör tas när det gått minst 5 månader efter senaste dos Rituximab)
  • Högdos kortison i tablettform (motsvarande minst Prednisolon 15 mg dagligen) i minst 2 veckor i sträck någon gång de senaste 12 månaderna.
  • Kombinationsbehandling med TNF-alfa hämmare (t.ex. Humira Benepali, Remicade, Enbrel & Hyrimoz) och Methotrexate eller kombinationsbehandling med TNF-alfa hämmare och kortison. Enbart behandling med TNF-alfa hämmare är inte en indikation för en fjärde dos.
  • Pågående behandling med Sendoxan eller annan cytostatika (cellgifter). 
  • Du som har MS och har pågående behandling med fingolimod (Gilenya), siponimod (Mayzent), ozanimod (Zeposia) eller posenimod.
 • Du som har en avancerad/obehandlad HIV-infektion
 • Du som är 18–64 år med Downs syndrom

Tidpunkt för påfyllnadsdoser

Kontakta din behandlande läkare för diskussion om när du bör ta nästa dos vaccin. 

Det här gäller för tidsbokning

Till toppen av sidan