Lämna prov och få provsvar om covid-19

Information till dig som fått meddelande om att du har covid-19 infektion i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Du som har fått ett positivt provsvar för covid-19 måste noga se till att inte sprida smittan vidare. Följ instruktionerna som följer med ditt provsvar. Ofta blir du också kontaktad av en läkare eller smittspårare, för att prata om vad som gäller för just dig.

Vad innebär en infektion av covid-19?

Covid-19 infektionen kan vara lindrig med exempelvis lite hosta, halsont, feber eller huvudvärk. Sjukdomen går över av sig själv för de allra flesta, men några kan få svårare sjukdomssymtom med hög feber och andningsbesvär. Om du får svårare symtom ska du ringa 1177.

Om du är gravid ska du alltid kontakt mödravårdscentralen eller förlossningsavdelningen och fråga om vad covid-19 innebär för dig.

Smittsamhet

Den kortaste tiden du är smittsam är från 48 timmar innan första symtom till 7 dagar efter att du blivit sjuk, förutsatt att du känner dig helt frisk dag 6 och 7. Annars är du smittsam lite längre tid.

Så undviker du att sprida smittan

  • Sjukskriv dig, eller arbeta hemifrån om du känner dig tillräckligt pigg och du är överens med din chef.
  • Skriv ner var du kan ha blivit smittad. Ofta har det skett 5-7 dagar innan du blev sjuk.
  • Alla du träffat från och med en dag innan du fick symtom och framåt kan ha utsatts för smitta. Du bör kontakta dem och berätta att de kan vara smittade. De bör hålla avstånd till andra och ta prov vid minsta symtom. Om de får orsak att testa sig ska de stanna hemma i väntan på provsvar.
  • Om du varit på din arbetsplats eller skola under tidsperioden från och med 48 timmar innan du blev sjuk bör du kontakta din chefen eller rektor och berätta om smittrisken. Alla som du träffat inom två meter och under mer än 15 minuter kan behöva lämna prov och stanna hemma.
  • Om du bor tillsammans med andra så kan de vara smittade. Alla i hushållet oavsett ålder ska stanna hemma från arbete, skola och fritidsaktiviteter i sju dagar räknat från dagen då du testade dig, även om de känner sig friska. De som kan arbeta eller studera hemifrån gör det. Detta gäller inte dem som haft positivt test för covid-19 de senaste 6 månaderna, eller som vaccinerats med minst två doser för minst två veckor sedan. Läs mer om reglerna för hushållskarantän här.
  • Om någon du bor med är frisk nog för att jobba, men inte kan göra det hemifrån, kan hen få smittbärarpenning. Läs mer om det nedan. 
  • Om du bor tillsammans med någon eller några som är äldre än 6 år ska de testa sig 5-7 dagar efter att du fått ditt positiva testresultat. Om testet är negativt kan de återgå till studier eller arbete efter dag 7, men bör vara extra försiktiga i ytterligare en vecka. De som är yngre än 6 år testas om smittspårande läkare rekommenderar det.
  • Om någon du bor med får symtom som kan vara covid-19 ska hen testa sig.
  • Läs mer om sjukdomen här och om du blir allvarligt sjuk, ring 1177.

Smittbärarpenning

Om du är frisk nog för att kunna arbeta men inte har möjlighet att göra det på ett säkert sätt, till exempel hemifrån, kan du få smittbärarpenning genom Försäkringskassan. Du kan läsa mer om smittskyddspenning på Försäkringskassans webbplats.

För att få smittbärarpenning krävs ett läkarintyg, som du får i samband med att du blir kontaktad för smittspårning. Om du inte blir kontaktad omedelbart, tänk på att du kan ansöka om smittbärarpenning retroaktivt. Försäkringskassan rekommenderar att du väntar tills du börjat arbeta igen, och då ansöker för hela perioden du varit hemma. Om du inte blivit kontaktad efter 8 dagar, kontakta provtagningcovid19@regionsormland.se.

Ta hand om dig!

Till toppen av sidan