Lämna prov och få provsvar om covid-19

Information till dig som fått meddelande om att du har covid-19 infektion i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Om ditt test är positivt betyder det att du har covid-19. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att skydda andra från att smittas av covid-19. Följ instruktionerna som följer med ditt provsvar. Du kan även bli kontaktad av en läkare eller smittspårare för att prata om vad som gäller för just dig.

Du ska vara i karantän

 • Du ska stanna hemma från arbete eller skola.
 • Du får bara ha kontakt med de du bor tillsammans med.
 • Du får gå utomhus, men du måste vara noga med att hålla avstånd till andra.
 • Du får inte besöka affärer eller åka med buss eller tåg. Detta gäller även för dem du bor med.
 • Om någon du bor med är frisk och har tagit ett positivt test för covid-19 under de senaste tre månaderna behöver hen inte vara i karantän.
 • Om någon du bor med är frisk och har fått två doser covid-19 vaccin för minst två veckor sedan behöver hen inte vara i karantän.

När är du inte längre smittsam?

 • Du kan gå tillbaka till arbete eller skola när det gått minst sju dagar från att du testade dig, om du har varit utan feber och känt dig frisk i minst två dagar.
 • Om du fortfarande har feber efter sju dagar ska du fortsätta vara i karantän tills du varit fri från feber i två dagar.
 • Vissa symtom, till exempel snuva, hosta, trötthet och nedsatt smak- eller luktsinne kan finnas kvar en tid efter att du blivit fri från feber och andra symtom. Det betyder inte att du är smittsam.
 • Om du i övrigt känner dig frisk och det gått minst sju dagar sedan du tog ditt test är du inte längre smittsam. Du är då skyddad för ny infektion av covid-19 under de närmaste tre månaderna. Du behöver inte ta något nytt test under den tiden om inte en läkare särskilt ordinerar det.
 • Om du testat positivt men inte haft några symtom är du en så kallad symtomfri smittbärare. Då bedöms du vara smittfri efter sju dagar från dagen du tog ditt test.
 • Om du varit allvarligt sjuk, så att du till exempel behövt vårdas på sjukhus, kan du vara smittsam en längre tid. Kontakta din vårdande läkare om du är osäker.

Vad gäller för dem du bor med?

 • Alla du bor med ska stanna hemma i sju dagar.
 • Alla, utom barn under sex års ålder, ska testa sig fem dagar efter det datum som du testade dig.
 • Om deras test är negativa och de inte har symtom kan de gå tillbaka till arbete eller skola sju dagar efter den dag du testade dig.
 • Om någon du bor med blir sjuk ska hen testa sig och stanna hemma. Om hen får ett positivt resultat på sitt test börjar en ny karantäntid på sju dagar för övriga personer i hushållet. De ska även då testa sig fem dagar efter att den som blev sjuk testade sig.

Tre undantag finns:

 1. Om någon du bor med är frisk och har testat positivt för covid-19 under de senaste tre månaderna behöver hen inte vara i karantän eller testa sig igen.
 2. Om någon du bor med vaccinerats mot covid-19 med två doser för minst två veckor sedan, så behöver den personen inte stanna hemma utan hen kan gå till arbetet eller skolan om hen är frisk. Hen måste fortsätta följa alla Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om hen inte arbetar inom vård eller omsorg behöver hen inte testa sig för covid-19.
 3. Om någon du bor med arbetar inom vård och omsorg och är vaccinerad mot covid-19 med två doser för minst två veckor sedan, behöver hen inte stanna hemma utan kan gå till arbetet eller skolan. Hen ska testa sig så snabbt som möjligt efter att du fått ditt provsvar, och igen fem dagar efter att du fått ditt provsvar.

Smittbärarpenning

Om någon du bor med är frisk nog att kunna jobba, men inte kan jobba hemifrån, kan hen få smittbärarpenning från Försäkringskassan. Tänk på att det krävs att en läkare har gett förhållningsregler om att hen inte får gå till arbetet, för att hen ska ha rätt till ersättningen. Skicka ett mail till provtagningcovid19@regionsormland.se för att få hjälp. Det går bra att ansöka för hela perioden man varit hemma i efterhand.

Du kan läsa mer om smittskyddspenning på Försäkringskassans webbplats

Du måste berätta för din arbetsgivare eller din skola

Du är skyldig att meddela din arbetsgivare eller skola att du testas positivt, så att de kan avgöra om det finns risk att smittan spridits.

Du ska kontakta alla som du haft kontakt med från två dagar före dina första symtom fram till att du bedöms som smittfri. De ska testa sig fem dagar efter att de träffat dig, och de måste vara extra försiktiga i all kontakt med andra. Om de får de symtom ska de testa sig direkt och vara i karantän.

Ta hand om dig!

Till toppen av sidan