LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Frågor och svar om provtagning för pågående infektion av covid-19 i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Vem får lämna prover och varför? Hur går det till och vad gör jag när jag fått mitt svar? Här har vi samlat vanliga frågor och svar om provtagning för pågående infektion av i Region Sörmland.

Vem ska provtas för pågående infektion av covid-19?

I Sörmland erbjuder vi nu provtagning för pågående covid-19 infektion till alla som fyllt 6 år och är folkbokförda i Sörmland, bor eller arbetar i Sörmland. Du kan testa dig om du har något eller några av följade symtom:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • värk i muskler och leder

Om du har varit sjuk och vill veta om du haft covid-19 kan du istället boka ett antikroppstest. Du kan läsa mer om hur det går till här.

Vem behöver inte provtas för covid-19?

 • Om du redan testat dig och fått ett positivt resultat behöver du inte testa dig igen för att konstatera att du är frisk. Det kan finnas spår kvar av viruset som ger ett nytt positivt resultat även när du blivit frisk och inte längre är smittsam. Om det gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och två dagar sedan du haft feber, och du i övrigt känner dig frisk, anses du inte längre vara smittsam.
 • Om du inte har några symtom och behöver ett intyg på att du är frisk ska du inte testa dig hos oss. De flesta vårdcentraler utfärdar inte intyg på provresultat. Däremot finns det privata mottagningar som testar friska personer, till exempel för reseintyg.
 • Om du redan testat dig och fått ett positivt resultat, men blivit sjuk igen, behöver du inte ta något nytt test om det gått mindre än sex månader sedan du fick ditt positiva testresultat. Stanna hemma som vanligt om du blir sjuk, och sök vård om du behöver.
 • Om du inte bor, arbetar eller är folkbokförd i Sörmland hänvisar vi till din hemregion för provtagning.

Varför går gränsen vid 6 år?

Åldersgränsen 6 år grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn och unga mår bra av att kunna delta i skolan och andra vardagsaktiviteter. Tidigare har barn rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Genom att barn nu kan testas så kan de snabbare gå tillbaka till skolan när de mår tillräckligt bra, om svaret på provet visar att de inte har covid-19.

Yngre barn kan ibland testas som en del av smittspårning, eller om en läkare ordinerar ett prov. När det gäller de yngsta barnen rekommenderas i första hand att stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.

Du som har en provtagning bokad får ett test-kit, som du använder för att själv ta provet. Två prover tas med tops från näsa och svalg. Dessutom tas ett salivprov. Här kan du se hur provtagningen går till.

Vad kostar det?

Provtagning för pågående covid-19 är kostnadsfri.

Jag har symtom som skulle kunna bero på covid-19 men är inte så sjuk att jag behöver vård, måste jag testa mig?

Du bör testa dig, men du måste inte. Men även om du avstår från att testa dig måste du vara noga med att inte utsätta andra för smittorisk. Stanna hemma och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här finns råd till dig som har symtom som kan bero på covid-19, men som kan vara hemma utan att behöva vård. Tveka inte att söka vård om du plötsligt mår sämre.

Jag ska resa utomlands, behöver jag testa mig?

Olika regler gäller för olika länder. Se till att ta reda på aktuell information för det land du ska besöka innan du åker och innan du bokar tid för eventuell provtagning.

Intyg för resor ingår inte i sjukvårdens ordinarie uppdrag, därför kan du inte alltid få dem från din vårdcentral. Folkhälsomyndigheten har en lista på vilka företag som erbjuder reseintyg.

Kostnaden för ett intyg kan variera beroende på vårdgivare.

Jag har just kommit hem från en resa, behöver jag testa mig?

Om du inte har några symtom ska du inte testa dig. PCR-provet som visar om du har en pågående infektion fungerar bara om du har symtom.

Jag har redan testat mig en gång, men nu har jag blivit sjuk igen. Vad ska jag göra?

Om du behöver ta ett nytt test kan du göra det, om det gått minst tre dagar sedan du senast testade dig. Då ska du göra på samma sätt som när du bokade ditt första test. Om du är folkbokförd i Sörmland och har e-legitimation bokar du ditt test genom att logga in på 1177.se. Om du inte har möjlighet att skaffa e-legitimation eller logga in på 1177.se, kontakta provtagningcovid19@regionsormland.se eller ring till Kontaktcenter på tel 0155-24 50 00.

Kan jag boka tid för provtagning genom att ringa 1177?

Nej, provtagning bokar du själv genom att logga in till e-tjänsterna på 1177.se.

Måste jag ha ett konto på 1177.se?

Att logga in på 1177.se är det absolut smidigaste sättet att anmäla dig och få svar på ditt prov. Om du inte använt e-tjänsterna tidigare kan du läsa mer om hur du loggar in och kommer igång här.

Om du inte har möjlighet att skaffa eller använda e-legitimation kan du skicka ett mail till provtagningcovid19@regionsormland.se för att få hjälp att boka in ditt test. Om du inte har tillgång till egen dator eller internetanslutning kan du vända dig till kontaktcenter, på 0155-24 50 00.

Måste jag åka bil till provtagningsstationen?

Ja, helst. Bilen fungerar som stängd plats för provtagning utan risk för kontaminering eller smitta. Du kör hela vägen fram till provtagningen, och behöver inte gå ur bilen. Om du bor i närheten kan du också komma till fots eller med cykel, men var noga med att hålla avstånd till dem du möter på vägen. Du ska absolut inte gå in på sjukhuset, vårdcentralen eller någon annan lokal. Om du är sjuk med misstänkt covid-19 ska du absolut inte åka kollektivt till provtagningsstationen.

Hur får jag mina provsvar?

När ditt prov har analyserats kan du se svaret inom 48 timmar genom att logga in på 1177.se. De flesta får svar inom 24 timmar. Du kan själv välja om du vill få en notifiering via mail eller sms när svaret kommer. Här kan du läsa mer om var du ser dina provsvar och hur du väljer hur du notifieras.

Om ditt svar är positivt kommer du också att bli uppringd av en läkare eller smittspårare. Samtalet kan ibland komma från dolt nummer, så när du tagit prov måste du svara i telefon även om numret inte visas. För prov som gäller barn och ungdomar under 18 år ringer vår läkare upp föräldrarna. Ungdomar över 13 år får gärna vara med i samtalet via högtalare. Här kan du läsa mer om vad du ska göra när du fått ett positivt provsvar.

OBS! Just nu har våra läkare och smittspårare väldigt många samtal att ringa. Du kan som vanligt se ditt provsvar på 1177.se så fort analysen är klar, men det kan ta några dagar innan du blir uppringd av en läkare.

Måste jag berätta om mitt resultat för min arbetsgivare?

Om du varit på din arbetsplats från och med en dag innan du fick symtom kan du ha smittat andra på ditt jobb. Då måste du kontakta dem och berätta om smittrisken. Du bör i så fall även prata med din chef.

Annars behöver du inte berätta om ditt provresultat. Om du är hemma och sjukskriven ska du ha en dialog med din chef enligt era rutiner om när du kan gå tillbaka till jobbet.

Vad ska jag göra när jag fått mitt resultat?

Om resultatet på ditt prov är negativt betyder det att du inte har covid-19. Prata med din chef för att komma överens om när du kan gå tillbaka till jobbet.

Om ditt svar är positivt betyder det att du har covid-19. Då behöver du noga se till att inte smitta någon annan. Du måste också följa vissa förhållningsregler, för att inte utsätta andra för risk. Här kan du läsa mer om vad du ska göra när du fått ett positivt provresultat. Du kan också läsa mer om förhållningsreglerna i Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad för covid-19.

Om du delar bostad med någon annan

Om du delar hushåll med andra personer måste även de följa vissa förhållningsregler. Dessa regler förmedlas av den läkare eller smittspårare som kontaktar dig efter provtagningen. Här kan du läsa mer om vad som gäller för personer som delar hushåll med någon som är smittad av covid-19.

Vad är smittbärarpenning?

Eftersom covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom ska du inte röra dig ute i samhället om du fått ett positivt provresultat. Om du är för sjuk för att arbeta ska du sjukskriva dig som vanligt. Om du är frisk nog för att kunna arbeta men inte har möjlighet att göra det på ett säkert sätt, till exempel hemifrån, kan du få smittbärarpenning genom Försäkringskassan. Du kan läsa mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats.

För att få smittbärarpenning krävs ett läkarintyg, som du får i samband med att du blir kontaktad för smittspårning. Om du inte blir kontaktad omedelbart, tänk på att du kan ansöka om smittbärarpenning retroaktivt. Försäkringskassan rekommenderar att du väntar tills du börjat arbeta igen, och då ansöker för hela perioden du varit hemma. Om du inte blivit kontaktad efter 8 dagar, kontakta provtagningcovid19@regionsormland.se.

Vart kan jag vända mig om jag har fler frågor?

 • Om du har allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa 113 13, det nationella informationsnumret
 • Om du har andra frågor som gäller provtagning för covid-19 kan du kontakta provtagningcovid19@regionsormland.se
Till toppen av sidan