LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Frågor och svar om antikroppstest för covid-19 i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Vad är ett antikroppstest, vem får ta det och när, och vad kostar det? Här har vi samlat de vanligaste frågorna om antikroppstest för covid-19.

Vad är ett antikroppstest?

Ett antikroppstest visar om en person har haft covid-19 och bildat antikroppar mot viruset. Här kan du läsa mer om hur du kan anmäla dig för att ta ett antikroppstest.

Om du är sjuk och vill veta om du har covid-19 ska du inte ta ett antikroppstest. Då kan du istället testa dig för pågående infektion av covid-19.

Vem kan göra ett antikroppstest?

Du som är folkbokförd i Sörmland och har fyllt 16 år kan boka ett antikroppstest. För att testet ska fungera måste du ha varit frisk i tre veckor.

Varför provtas inte barn och ungdomar under 16 år?

Region Sörmland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för prioritering. Folkhälsomyndigheten föreslår att följande grupper, i fallande ordning, ges prioritering vid provtagningen:

  • Personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård
  • Riskgrupper, det vill säga personer 70 år och äldre samt personer som har sjukdomar som kan öka risken att bli allvarligt sjuk av covid-19
  • Personal inom samhällsviktig verksamhet
  • Övriga personer från 18 års ålder
  • Barn och unga under 18 år

I nuläget kan vi erbjuda antikroppstest till de fyra första grupperna. Vi har dessutom utökat till att även testa ungdomar från 16 år.

Vad gör jag om jag inte är folkbokförd i Sörmland?

Kontakta den region där du är folkbokförd. Många regioner har också information om vad som gäller på 1177.se. Du kan välja vilken regions information du vill visa längst upp till vänster på sidan.

När kan jag göra antikroppstest?

För att testet ska fungera måste du ha varit frisk i tre veckor. Detta beror på att det tar några veckor för antikropparna att bildas efter genomgången sjukdom.

Om du fortfarande har symtom kan du istället testa dig för pågående infektion av covid-19.

Hur bokar jag ett antikroppstest?

Här kan du läsa mer om hur du gör för att anmäla dig till antikroppstest i Sörmland.

Måste jag boka tid för att ta ett antikroppstest?

Ja, du måste boka en tid via 1177.se. Region Sörmland har inga drop in-test. Här kan du läsa mer om hur du gör för att boka en tid. Du kan inte ringa till 1177 för att boka en tid.

Kan jag boka tid för provtagning genom att ringa 1177?

Nej, du kan inte boka tid via telefon. Provtagning bokar du själv via e-tjänsterna på 1177.se. Här kan du läsa mer om hur du gör för att boka en tid.

Jag har inget bank-id, hur bokar jag tid?

Vi arbetar just nu på att kunna erbjuda en lösning även för dig som inte har möjlighet att använda eller skaffa e-legitimation.

Vad kostar antikroppstestet?

Antikroppstestet kostar 200 kr.

Om du är anställd i Region Sörmland eller är kommunal vård- och omsorgspersonal i direkt brukarkontakt samt folkbokförd i Sörmland är provet kostnadsfritt.

Om du är osäker på om du räknas till gruppen som får ta provet gratis, fråga din chef.

Varför kostar inte antikroppstest lika mycket överallt?

Varje region bestämmer sina egna patientavgifter. Privata aktörer bestämmer själva sina avgifter.

Hur går antikroppstestet till?

De antikroppstester vi erbjuder är blodprov som tas i armvecket. Testerna utförs av labbpersonalen på Region Sörmlands vårdcentraler eller sjukhus. Du måste först boka en tid för att få göra ett test.

Hur får jag provsvaret?

Du får svar på ditt prov inom 14 dagar. Du ser svaret genom att logga in på 1177.se.

Du kan själv välja om du vill ha avisering via mail eller sms från 1177 Vårdguiden när du får ditt provsvar. Här kan du läsa mer om hur du gör för att se ditt provsvar och välja hur du aviseras.

Om mitt provsvar visar att jag har antikroppar, är jag då immun mot covid-19?

Ett positivt antikroppstest visar att du haft sjukdomen. Med den kunskap vi har idag bedömer vi att du som har tagit ett positivt antikroppstest är skyddad mot att bli allvarligt sjuk i covid-19 igen i upp till 6 månader från det att provet togs. Det betyder också att risken att du kan smitta andra är mindre.

Om du fått ett positivt svar på ett antikroppstest har du därför möjlighet att umgås med andra personer, även dem som tillhör en riskgrupp. Men du måste fortsätta följa de generella rekommendationerna om att hålla avstånd, att avstå från större sociala sammanhang, att tvätta händerna ofta och att stanna hemma när du känner dig sjuk.

Om mitt provsvar är negativt, har jag då inte haft covid-19?

Alla som varit sjuka i covid-19 utvecklar inte antikroppar. Du kan ändå ha haft sjukdomen. Oavsett resultat måste du följa de allmänna råden att vara hemma när du är sjuk, hålla avstånd och vara noggrann med handhygien.

Hur säkra är antikroppstesterna?

Testet har mycket hög säkerhet för de positiva svaren. Däremot utvecklar inte alla som haft infektionen antikroppar.

Kan jag få ett falskt negativt/positivt svar?

Sannolikheten att få ett falskt positivt resultat är mycket lågt. Sannolikheten att få ett falskt negativt resultat är något högre, men fortfarande väldigt låg.

Kan man använda de självtester för antikroppar för hemmabruk som finns att köpa?

Folkhälsomyndigheten avråder från sådana tester eftersom de inte uppfyller de kvalitetskrav som ställs. Ett test som inte uppfyller kraven kan ge felaktig information så att man tror att man haft covid-19, när man inte har haft det.

Jag har redan testat mig en gång, men sedan dess har jag varit sjuk igen. Kan jag ta ett till antikroppstest?

Du som är folkbokförd i Sörmland har möjlighet att ta max tre antikroppstester, med minst 90 dagar mellan bokningarna.

Vart kan jag vända mig om jag har fler frågor?

  • Om du har allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa 113 13, det nationella informationsnumret
  • Om du har andra frågor som gäller provtagning för covid-19 kan du kontakta provtagningcovid19@regionsormland.se
Till toppen av sidan