Förhud

Förhudsinfektion hos barn – balanit

Balanit är en infektion under förhuden på penisen. Det beror på att det har varit svårt att hålla rent mellan ollonet och förhuden och att det har blivit för mycket bakterier där. Det är vanligast med balanit hos små barn.

Balanit är särskilt vanligt hos barn som samtidigt har trång förhud.

Symtom

Ett eller flera av dessa besvär kan uppstå om det är infekterat under förhuden:

  • Förhuden blir röd eller rosa och svullen. Antingen hela förhuden eller kring förhudens öppning.
  • Det kan komma ut lite var från förhudens öppning.
  • Det kan göra ont och svida när barnet kissar.
  • Strålen blir svag så att det är svårt att kissa.
  • Det kan göra ont i penisen eller i förhuden.
  • Barnet kan få feber.

Vad kan jag göra själv?

Oftast är infektionen lindrig och det räcker att göra rent förhuden två till tre gånger om dagen med ljummet vatten. Infektionen brukar då oftast gå över på några dagar.

Det finns olika sätt att göra rent på:

  • Du kan bada barnet i badkar eller badbalja.
  • Du kan duscha barnet försiktigt med svag stråle kring förhuden.

Det är viktigt att inte dra tillbaka förhuden på barn under fem år eftersom det kan göra att det bildas ärr.

De första gångerna du gör rent förhuden kan du ge barnet smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol. Ge läkemedlet ungefär en halvtimme innan rengöringen.

Du kan också stryka på en lokalbedövande salva. Salvan kan du köpa på ett apotek. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen som följer med förpackningen. Du ska inte använda lokalbedövande salva på barn under 18 månader utan att rådgöra med läkare eller barnavårdscentralen.

Det är bra att lufta underlivet så mycket som möjligt, till exempel genom att låta ett barn som använder blöja vara utan blöja.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som får balanit behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv med hjälp av egenvård.

Kontakta en vårdcentral så snart det går om besvären inte går över efter två till tre dagar. Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills vårdcentralen öppnar.

Kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning om barnet får feber i samband med ett eller flera andra symtom för balanit.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom och råd om vad du kan göra själv.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om förhuden dras tillbaka och fastnar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Undersökning

Det räcker oftast att en sjuksköterska eller en läkare tittar på ollonet och förhuden för att se om det är balanit.

Behandling

Barnet får behandling om infektionen inte går över med hjälp av egenvård. Då sköljer sjuksköterskan under barnets förhud med vatten eller koksaltlösning med en liten plastslang eller en spruta utan nål

Efter de första behandlingarna kan du fortsätta att göra behandlingen hemma.

Använd en spruta utan nål och spola med ungefär tio milliliter ljummet vatten under förhuden. Med sprutan kan du lättare rikta strålen och få bort eventuellt sekret under förhuden. Du kan använda en plastspruta utan nål. Sprutan köper på apotek. Den ska vara på två eller fem millimeter.

Om behandlingen gör ont

Spolningen kan göra ont de första gångerna. Då kan först en bedövningsgelé sprutas in under förhuden. Det kan du göra med en spruta utan nål. Bedövningsgelen får du från akuten eller vårdcentralen. En stund före spolningen kan barnet få smärtstillande läkemedel. Det infekterade området kan ibland bli mer svullet de första dagarna, för att sedan bli bättre.

Om det svider när barnet kissar

De första gångerna barnet kissar efter en spolning kan det svida. Det kan hjälpa att kissa med penisen neddoppad i vatten, eller i vattenstrålarna från duschen.

Receptfria smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol kan också lindra besvären.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs.

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Om besvären kommer tillbaka flera gånger

Förhuden kan behöva behandlas med kortison om barnet också har trång förhud och infektionen kommer tillbaka. Ibland behövs operation.

Barnet får en remiss till en kirurg om behandling med operation behövs. Kirurgen kan antingen vidga öppningen i förhuden genom att göra ett litet snitt eller ta bort en bit av förhuden eller hela förhuden.

Komplikationer efter operation

Under det första dygnet efter operationen kan det blöda från förhuden eller kanten av operationssåret. Ofta går det att behandla själv med ett tryckförband. Under den första veckan efter operationen finns det också en liten risk för infektion i såret. En infektion kan ibland behöva behandlas med antibiotika.

När förhuden tas bort på barn som fortfarande bär blöja kan ollonet komma i oavbruten kontakt med urin och avföring. Det kan göra ont och svida. Det är därför viktigt att tvätta penisen noga med ljummet vatten.

Efter operation är penisen ofta svullen, ibland i flera veckor.

Läs mer på 1177.se

Trång förhud hos barn

Att ha trång förhud innebär att inte kunna dra tillbaka förhuden över ollonet. Oftast behövs ingen behandling eftersom förhuden vanligtvis kan dras tillbaka då barnet kommer i puberteten.

Förhudsproblem

Du kan få problem med förhuden av olika orsaker.

Så fungerar det manliga könsorganet

Det manliga könsorganet består av flera olika delar. Några sitter utanpå kroppen och en del sitter inuti kroppen.

Till toppen av sidan