INFEKTIONER I HJÄRNA OCH NERVER

Hjärnhinneinflammation

Hjärnhinneinflammation är en ovanlig sjukdom som kan bero på virus eller bakterier. När virus är orsaken blir du oftast helt frisk efter några veckor utan någon behandling. Hjärnhinneinflammation som orsakas av bakterier är däremot allvarligare och kräver snabb sjukhusvård.

Mellan huvudets skallben och hjärnan finns ett hålrum som innehåller vätska. Omkring hålrummet finns de så kallade hjärnhinnorna. De hinnorna blir inflammerade om du får hjärnhinneinflammation. Sjukdomen kallas också meningit.

Hjärnhinneinflammation ska inte förväxlas med hjärninflammation, så kallad encefalit, som är en inflammation i själva hjärnan.

Symtom på hjärnhinneinflammation

Genomskärning av huvudet och hjärnan. Illustration.
Mellan hjärnan och skallbenet finns ett hålrum som innehåller hjärn-ryggmärgsvätska. Hålrummet med vätska omges av hjärnhinnor. Det är i detta område som en hjärnhinneinflammation uppstår.

De vanligaste symtomen på hjärnhinneinflammation är samma oavsett om sjukdomen är orsakad av virus eller bakterier. Symtomen brukar däremot vara lindrigare när virus är orsaken.

Hjärnhinneinflammation orsakad av bakterier ger däremot ofta mycket kraftigare symtom.

Det här är vanliga symtom:

 • huvudvärk
 • illamående
 • feber
 • stelhet i nacken
 • känslighet för ljud och ljus.

Huvudvärken brukar komma snabbt om du har hjärnhinneinflammation. Huvudvärken kan också kännas annorlunda och kraftigare än hur det vanligtvis känns när du har ont i huvudet.

Vanligt att du blir sjuk i två omgångar

Virus är den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation. Oftast handlar det om ett vanligt virus, som kallas enterovirus. Det är vanligt att du blir sjuk i två omgångar om du smittas av enterovirus.

Då kan du först få symtom som till exempel:

 • feber
 • halsont
 • muskelvärk
 • illamående
 • magont och diarré.

En eller ett par veckor senare får du hjärnhinneinflammation. När du väl får hjärnhinneinflammation brukar febern och huvudvärken försvinna inom sju till tio dagar. Du kan ha svårt med koncentrationen i någon vecka efter det.

När bakterier är orsaken blir du ofta allvarligt sjuk snabbt, och därefter kraftigt sämre inom några dygn.

Hjärnhinneinflammation hos barn

Symtomen hos små barn som får hjärnhinneinflammation kan vara otydliga. På barn under ett år kan fontanellen bli spänd och buktande.

Fontanellen sitter uppe på huvudet, strax ovanför hårfästet, och är mellanrummet mellan huvudets skallben som ännu inte har vuxit ihop. De täcks av en stark hinna. Du kan känna med fingret att den är spänd och buktar. Ett annat symtom kan vara att barnets huvud är böjt bakåt.

Små barn får inte alltid feber

Barn som är yngre än tre månader får inte alltid hög feber vid hjärnhinneinflammation. Det gäller oavsett om sjukdomen orsakas av virus eller bakterier. Barn kan i stället ha gråblek hud och gny och gnälla. De kan även suga sämre när de ammas eller matas.

När ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du tror att du eller någon i din närhet har en hjärnhinneinflammation. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Om det är bråttom

Ring genast 112 om något av det här stämmer:

 • Du eller någon i din närhet får krampanfall.
 • Du eller någon i din närhet blir medvetslös eller är förvirrad.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Så smittar hjärnhinneinflammation

Den vanligaste orsaken till sjukdomen är att du får en infektion i kroppen som beror på virus eller bakterier. Att infektionen leder till en hjärnhinneinflammation är däremot ovanligt.

Virus som kan orsaka hjärnhinneinflammation

Av dem som smittas med enterovirus får endast ett fåtal hjärnhinneinflammation. Något sätt att förebygga det finns inte.

Det herpesvirus som är den vanligaste orsaken till herpes i underlivet kan även orsaka hjärnhinneinflammation, ibland upprepade gånger. Herpesvirus kan behandlas med virushämmande läkemedel.

Hjärnhinneinflammation kan också orsakas av påssjuka och mässling, men det är ovanligt. Vaccin mot båda sjukdomarna ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Bakterier som kan orsaka hjärnhinneinflammation

När hjärnhinneinflammation beror på bakterier är borrelia den vanligaste orsaken. Borrelia smittar bland annat genom fästingbett. Om du får hjärnhinneinflammation på grund av borreliabakterier så blir du inte lika allvarligt sjuk som när orsaken är andra bakterier. Däremot kan det ta lång tid att bli helt frisk.

Fästingar kan även överföra andra bakterier som kan orsaka hjärnhinneinflammation, men det är mycket ovanligt i Sverige.

Hjärnhinneinflammation kan också orsakas av pneumokock- eller meningokockbakterier. Det är mycket ovanligt, men sjukdomen blir då mycket allvarligare. Hjärnhinneinflammation som beror på meningokocker kallas också för epidemisk hjärnhinneinflammation. Du kan bära på så kallade meningokockbakterier utan att själv bli sjuk. Närstående till en person som får sjukdomen brukar därför få antibiotika i förebyggande syfte, så att inte de också ska bli sjuka eller sprida sjukdomen till andra.

Andra orsaker till hjärnhinneinflammation

Hjärnhinneinflammation kan orsakas av reumatiska sjukdomar, men det är mycket ovanligt.

Undersökningar

Läkaren gör en kroppsundersökning då hen bland annat lyssnar på hjärtat, känner om nacken är stel och tittar efter blödningar i huden.

Läkaren kan också försöka böja upp ditt huvud mot bröstet när du ligger på rygg, och då kan du känna ett motstånd. Ofta kan du inte sätta hakan mot bröstet om du sitter med raka ben i sängen.

Vanligtvis tas också blodprov.

Ryggvätskeprov visar om du har sjukdomen

För att ta reda på om du har hjärnhinneinflammation tas ett ryggvätskeprov, som också kallas lumbalpunktion. Vätskan som finns i ryggmärgens och hjärnans hålrum analyseras för att se om sjukdomen beror på virus eller bakterier.

Behandling

Hjärnhinneinflammation som orsakas av virus behandlas inte, eftersom antibiotika inte hjälper mot virus. Ett undantag är om orsaken är ett herpesvirus. Det behandlas med virushämmande läkemedel, som hindrar viruset från att sprida sig i kroppen.

Du kan få antibiotika direkt i blodet

Hjärnhinneinflammation som beror på bakterier behöver behandlas så snabbt som möjligt, för att minska risken för bestående besvär. Du läggs då in på sjukhus och får behandling med antibiotika direkt i blodet. Antingen genom dropp eller med sprutor.

Har du hjärnhinneinflammation på grund av borrelia räcker det att du som vuxen får antibiotika i tablettform. Barn som är åtta år eller äldre får samma behandling som vuxna. Barn som är yngre än åtta år får däremot antibiotika direkt i blodet även när hjärnhinneinflammationen beror på borrelia.

Vila och lindra huvudvärken

Vid hjärnhinneinflammation kan huvudvärken vara stark. Det kan vara skönt att ligga och vila i ett mörkt och tyst rum.

Du kan ta smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol för att sänka febern och lindra huvudvärken.

Komplikationer och följdsjukdomar

De flesta som får hjärnhinneinflammation som beror på virus blir helt friska. Ibland kan sjukdomen ge följdsjukdomar som nedsatt hörsel, epilepsi och andra besvär som har med nervsystemet att göra.

Hjärnhinneinflammation som är orsakad av bakterier kan ibland leda till att en person avlider.

Till toppen av sidan