Vården i Sörmland

Självtest för coronavirus

Innehållet gäller Sörmland

Gör testet för att se om du kan vårda dig själv eller behöver kontakta 1177.

Belastningen på 1177 telefoni är hög. För att avlasta sjuksköterskorna som arbetar där har Region Stockholm tagit fram ett självskattningstest. Testet ska ge svar på om du behöver vård eller om du kan ta hand om dig själv hemma. Testet kan ses som en vägledning där du får råd som anpassas efter dina svar.

Om läget är akut livshotande ska du däremot ringa 112.

Du hittar testet här: Corona självtest

Till toppen av sidan