Vården i Sörmland

Besöksregler för Sörmlands sjukhus

Innehållet gäller Sörmland

Våra sjukhus ska vara en trygg och säker miljö att vara i för besökare, patienter och personal. Därför har vi allmänna ordningsregler, som gäller alla som befinner sig på sjukhusområdet.

Sörmland

Avrådan från sjukhusbesök

Med anledning av det nya Coronaviruset har vi beslutat att avråda från besök till våra inneliggande patienter på sjukhusen i Sörmland om inte särskilda skäl finns, till exempel föräldrar som besöker sina barn.

Besök är inte tillåtet alls om besökaren har luftvägssymtom, till exempel hosta eller andningssvårigheter.

Här kan du läsa mer om vilka besöksrestriktioner som gäller.

Det är Region Sörmland som råder över våra lokaler och verksamhet, och därmed kan avgöra vad som anses som störande av allmän ordning. För att kunna säkerställa en trygg miljö för sjukhusets besökare har vi tillstånd för, och använder, ordningsvakter på Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Till toppen av sidan