Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar. Det kan till exempel bero på att en mottagning inte visar all information i din journal via nätet.

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på kartan med länsinformation när du är inloggad.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Sörmland

Du som behandlats i Sörmland

I Sörmland kan du logga in och ta del av journalanteckningar från vårdmöten som gjorts i Sörmland från 1 februari 2016 och framåt och från telefonrådgivning via 1177 från den 10 juni 2021 och framåt. Anteckningar från Kvinnoklinikerna, Rättspsykiatriska sjukhuset Karsudden, Psykiatriska klinikerna, Ungdomsmottagningarna och Barn- och ungdomspsykiatrin är undantagna.

Information från andra landsting eller regioner

Du kan ta del av journalinformation från andra landsting och regioner där du fått vård, förutsatt att journalen via nätet är infört där.

Försegla din journal

Du kan försegla din journal och har därefter inte direktåtkomst till din journalinformation i journalen via nätet.

I första hand förseglar du själv dina journaluppgifter genom en funktion i e-tjänsten. Du kan också vända dig till din vårdkontakt för att få detta åtgärdat. Om du vill bryta förseglingen måste detta göras av personal i Region Sörmland.

Till toppen av sidan