Tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse Journalen

Inera förvaltar tjänsten Journalen via 1177 Vårdguiden. Det är viktigt att så många som möjligt kan använda tjänsten. Det pågår ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten i Journalen. Här beskrivs de brister som redan finns i tillgänglighet och hur du kan rapportera in de brister i tillgänglighet som du ser.

Den nivå av tillgänglighet som Journalen minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Till toppen av sidan