1177 VÅRDGUIDEN PÅ TELEFON

Om 1177 Vårdguiden på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

En person med headset som sitter framför två datorskärmar.
Sandra Kvist och Marie Matthys svarar i telefon på sjukvårdsrådgivningen i Linköping, Östergötland.

Om 1177 Vårdguiden på telefon

Sörmland

1177 Vårdguiden på telefon i Sörmland

Ring 1177 Vårdguiden i Sörmland när du blir sjuk och behöver råd om vård. Sjuksköterskor svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd eller hänvisar dig till andra vårdinstanser. Tjänsten har öppet dygnet runt och samtalet kostar lika mycket som ett vanligt lokalsamtal.

Vid olyckor eller livsfara

Ring telefonnummer 112.

Sjukvårdsrådgivning när du är utomlands

Ring telefonnumret +46 771 11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Vårdguiden. Du kopplas då automatiskt till den sjukvårdsrådgivning i Sverige som har kortast kö.

Sjukvårdsrådgivning för texttelefonanvändare

Via texttelefon kan du som är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter få hjälp i medicinska frågor. Det nationella numret för sjukvårdsrådgivning via texttelefon är 0771-11 77 99.

Utbildade sköterskor

Alla sjuksköterskor är utbildade att arbeta enligt en särskild samtalsprocess. Ett kvalitetssäkrat medicinskt rådgivningsstöd stödjer dem att under samtalet utesluta eller identifiera allvarliga tillstånd som kräver akut vård. Det är sjuksköterskans uppgift att utifrån de symptom som beskrivs bedöma behovet av vård hos den som ringer och vägleda till rätt åtgärd. Det är inte sjuksköterskans uppgift att ställa en diagnos.

Alla samtal spelas in

Alla samtal journalförs och spelas in så att man alltid kan gå tillbaka till ett samtal, lyssna och kvalitetssäkra den bedömning som gjorts. Banden behandlas med sekretess enligt patientjournallagen. 

Varje region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, antingen i egen regi eller genom upphandlad underleverantör. Tillsammans ingår alla regioner i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd. De råd du får håller därför samma kvalitet i hela landet.

Sjuksköterskorna som arbetar på sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka fyra miljoner samtal per år. Av de som ringer 1177 följer omkring 90 procent de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

När du ringer 1177

Det är bra att ha tyst omkring dig när du ringer eftersom det är viktigt att du och sköterskan hör varandra tydligt.

När du ringer 1177 får du ett antal valmöjligheter. Om du inte gör ett knappval kopplas du till en sjuksköterska. Du kommer att bli ombedd att knappa in personnumret för den som ärendet gäller, men du kan också vänta kvar utan att ange personnummer.

Alla samtal spelas in och behandlas med sekretess enligt patientdatalagen. De samtal som är rådgivningssamtal journalförs. Det är din vårdgivare som är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna i din journal. Läs mer om personuppgifter i vården

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Du som använder texttelefon eller bildtelefon kan också få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Läs mer om tjänsterna texttelefoni.se och bildtelefoni.net.

Läs vad som sägs när du ringer till 1177

Det som sägs kan variera beroende på var du bor. Detta är det som sägs på det nationella talsvaret när du ringer 1177.

Huvudmeny

 • Välkommen till 1177 Vårdguiden
 • For information in English please press 5
 • Gäller det livshotande tillstånd avsluta samtalet och ring 112
 • Du kan inte få provsvar om covid här. Läs istället på 1177.se om hur du ska göra.
 • För övriga frågor om covid, tryck 9.

Upprepning vart tionde minut i alla köer:

För att få reda på provsvar kring covid, logga in på 1177.se. För att läsa om din regions rutin kring provtagning, läs på 1177.se

Undermeny knappval 9

 • För att få reda på provsvar kring covid, logga in på 1177.se. För att läsa om din regions rutin kring provtagning, läs på 1177.se
 • Har du frågor om covid men känner dig frisk tryck 1
 • Har du symtom som hosta eller feber tryck 2 eller vänta kvar.
 • För att repetera valen tryck stjärna

Undermeny knappval 5

Den här menyn är på engelska.

Huvudmeny

 • Your covid test results are not avaliable here. Please read on 1177.se for further instructions.
 • For other questions about covid, press 9.

Undermeny knappval 9 

 • To get your test results about covid, log in to 1177.se. To read about your region's routine about testing, read on 1177.se.
 • Do you have question about covid but feel well, press one, and your call is rerouted to the information line 113 13.
 • If you feel ill and have symtoms like cold or flue, please press 2 or wait and you will talk to a nurse at 1177.
 • To repeate the options please press star.

När du vill ringa 1177 från ett annat land eller från en telefon med utländskt nummer

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands eller om du har en telefon som har ett utländskt nummer.

Har du problem att ringa 1177?

Det kan bero på att:

 • Din telefonoperatör inte har gjort det möjligt att ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer.
 • Du ringer från en företagsväxel som inte tillåter just detta nummer.

Vad kostar det att ringa 1177?

Kostnaden för att ringa 1177 är samma som för ett vanligt telefonsamtal och det gäller vare sig du ringer när du är i Sverige eller om du ringer från ett annat land. Hur mycket det kostar beror på vilken telefonoperatör och vilket abonnemang du har.

Har du synpunkter?

Du som har synpunkter eller klagomål på den rådgivning du fick när du ringde 1177 kan skicka in dem här. Dina synpunkter skickas till den region som genomförde samtalet.

Läs vad som sägs när du ringer till 1177

Det som sägs kan variera beroende på var du bor. Detta är det som sägs på det nationella talsvaret när du ringer 1177.

Huvudmeny

 • Välkommen till 1177 Vårdguiden
 • For information in English please press 5
 • Gäller det livshotande tillstånd avsluta samtalet och ring 112
 • Du kan inte få provsvar om covid här. Läs istället på 1177.se om hur du ska göra.
 • För övriga frågor om covid, tryck 9.

Upprepning vart tionde minut i alla köer:

För att få reda på provsvar kring covid, logga in på 1177.se. För att läsa om din regions rutin kring provtagning, läs på 1177.se

Undermeny knappval 9

 • För att få reda på provsvar kring covid, logga in på 1177.se. För att läsa om din regions rutin kring provtagning, läs på 1177.se
 • Har du frågor om covid men känner dig frisk tryck 1
 • Har du symtom som hosta eller feber tryck 2 eller vänta kvar.
 • För att repetera valen tryck stjärna

Undermeny knappval 5

Den här menyn är på engelska.

Huvudmeny

 • Your covid test results are not avaliable here. Please read on 1177.se for further instructions.
 • For other questions about covid, press 9.

Undermeny knappval 9 

 • To get your test results about covid, log in to 1177.se. To read about your region's routine about testing, read on 1177.se.
 • Do you have question about covid but feel well, press one, and your call is rerouted to the information line 113 13.
 • If you feel ill and have symtoms like cold or flue, please press 2 or wait and you will talk to a nurse at 1177.
 • To repeate the options please press star.
Till toppen av sidan