RÖKFRI

Om Rökfri

Rökfri är en tjänst som hjälper dig att sluta röka. Du kan besöka Rökfri på din dator eller ladda hem appen till din smartphone. Helt gratis. Tjänsten Rökfri ger dig information, tips och olika övningar som hjälper dig att starta ett rökfritt liv.

""

Rökfri hjälper dig på flera olika sätt

Tjänsten Rökfri innehåller olika delar som kan ge dig hjälp när du vill sluta röka:

Sparande

I tjänsten kan du se hur mycket pengar du sparar på ditt rökstopp. Du får också förslag på vad du kan göra med de pengar du inte längre lägger på cigaretter.

Kalender

Du bryter en vana när du slutar röka. Det kan vara svårt och ta lång tid för en del. Därför får du 14 dagar på dig att förbereda ditt rökstopp.

Hjälp 

Under hjälpfliken finns olika tips som du kan använda för att leda bort tankarna från röksuget. Du hittar även kontaktuppgifter till Sluta-Röka-Linjen om du behöver stöd i din sluta röka-process.

Resultat

Efter rökstoppet kan du se hur din hälsa förbättras. Du kan också  se hur många rökfria dagar du har haft.

Dagbok

I Rökfri har du tillgång till en dagbok. Där kan du skriva ner dina tankar, egna tips eller annat som känns viktigt i din sluta röka-process. Dagboken kan hjälpa dig att sortera tankarna kring ditt rökstopp.

Vem är avsändare av tjänsten Rökfri?

Rökfri utvecklas och förvaltas av 1177 Vårdguiden. Sluta-Röka-Linjen granskar innehållet. Rökfri har inga kopplingar till kommersiella intressen.

Tjänsten är uppdelad i två delar. Den första delen handlar om förberedelse. Då får du hjälp med strategier för att sluta röka. Den första delen pågår i 14 dagar. Den andra delen är efter rökstoppet. Då får du stöd för att fortsätta vara rökfri. Hela tiden finns en virtuell coach som ger dig konkreta tips och råd.

Rökfri har utvecklats för att öka tillgängligheten till rökavvänjning.

Till toppen av sidan