VACCINATIONER

Vaccination mot mag- tarminfektion orsakad av rotavirus

Innehållet gäller Sörmland

Barnhälsovården i Sörmland erbjuder kostnadsfri vaccination mot rotavirusinfektion. Vaccinationen ges till nyfödda från sex veckors ålder. Vaccinet skyddar mot diarré och kräkning som orsakas av rotavirus.

Vad är rotavirus?

Rotavirus är ett vanligt förekommande virus, spritt i hela världen som infekterar mag- tarmkanalen.

Små barn kan bli mycket sjuka

Rotavirusinfektion är den vanligaste orsaken till allvarlig mag- tarminfektion hos små barn. Viruset är mycket smittsamt. De flesta smittas tidigt i livet och så gott som alla har haft en rotavirusinfektion före fem års ålder.

Ett till tre dygn efter att man smittats brukar kräkningar, feber och vattentunna, täta diarréer börja plötsligt. Man brukar vara sjuk omkring 5-8 dagar, men ibland längre. Några barn blir mycket sjuka med intensiva kräkningar och diarréer som kan göra barnet uttorkat med saltrubbningar, kramper och hjärninflammation som följd. En svår rotavirusinfektion kan kräva sjukhusvård.

Man kan smittas och insjukna flera gånger men blir sjukast första gången. Rotavirusinfektioner är vanligast under februari-mars.

Hur farlig är rotavirusinfektion?

Infektionen är ansträngande för de drabbade barnen och deras familjer men de allra flesta barn tillfrisknar utan sjukhusvård. Barn under två år löper störst risk att drabbas av svår infektion med komplikationer. Bestående skador är sällsynta. Dödsfall är mycket ovanliga i Sverige.

Vaccinet Rotarix®

Vaccinet som erbjuds i Sörmland heter Rotarix®.  Det innehåller försvagade virus som ger barnet en lindrig infektion, oftast inte märkbar. Genom kroppens försvar får barnet immunitet och skyddas mot diarré och kräkningar orsakade av de vanligast förekommande rotavirustyperna.

Rotarix® ger ett gott skydd mot rotavirusinfektion. Framförallt skyddar det mot infektion som leder till sjukhusvård. Vaccinet skyddar i minst två år. Det är spädbarn som särskilt behöver skyddet.

Rotarix® introducerades 2006 i Europa och över 310 miljoner doser har distribuerats. Allt fler länder i världen inför rotavirusvaccination i sina nationella vaccinationsprogram. I mars 2015 hade 77 länder infört rotavirusvaccination i sina vaccinationsprogram. Däribland Australien, USA och länder i Sydamerika och Afrika samt följande nio länder i Europa. Belgien, Österrike, Luxemburg, Finland, Estland, Tyskland, Storbritannien, Norge och Lettland.

Hur och när ges vaccinet?

Vaccinet består av en lösning som finns i en dosspruta. Det ges i munnen vid två tillfällen från sex veckors ålder. Vaccinet innehåller sackaros och smakar sött. Det kan ges oberoende av vad barnet ätit. Om barnet spottar ut eller kräks upp det mesta av vaccinet direkt ges en ny dos. 

Dos 1 bör ges när barnet är mellan sex och åtta veckor, tidigast vid sex men helst före tolv veckors ålder. Allra senast före 16 veckors ålder.

Dos 2 ges en månad efter den första dosen och helst före 16 veckors ålder. Allra senast före 24 veckors ålder.

Efter 24 veckors ålder ges inte vaccinet. Barn som är födda för tidigit men som är födda efter graviditetsvecka 27 kan vaccineras som ovan.

Vaccinet kan ges samtidigt med övriga vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Biverkningar

Vanliga biverkningar är diarré och irritabilitetMindre vanliga biverkningar är magsmärtor, gaser och hudutslag.

En mycket sällsynt biverkning är tarminvagination. Det innebär att sista biten av tunntarmen trycks in i tjocktarmen och det blir stopp i tarmen. Tecken på tarminvagination kan vara intensivt skrik som kommer och går i intervaller till en början med ganska långa intervall men efterhand allt kortare. Barnet kan må illa och kräkas. Det kommer ingen avföring men ibland blod och slem. Barnet blir trött, blekt och medtaget och verkar frånvarande. Om det händer ska man söka vård direkt på akutmottagningen. Stoppet löses vanligtvis genom en sorts lavemang, som ges på sjukhus.

Före vaccinationen

Berätta för personalen i barnhälsovården om barnet

  • är allergiskt/överkänsligt mot något.
  • har haft problem efter tidigare dos med Rotarix®.
  • är sjukt med feber.
  • får eller nyligen fått några läkemedel, även receptfria.
  • nyligen vaccinerats med annat vaccin.
  • har opererats eller utreds för något fel i magtarmkanalen.
  • har en sjukdom som minskar infektionsmotståndet.
  • har nära kontakt med exempelvis en familjemedlem som har försvagat immunsystem, till exempel en person som har en sjukdom eller som tar mediciner som försvagar immunsystemet.

Efter vaccinationen

Kontakta sjuksköterska i barnhälsovården om du märker något ovanligt hos ditt barn den närmaste tiden efter vaccinationen. Du kan också ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Till toppen av sidan