Vaccinationer

Frågor och svar om  vaccination mot influensa i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Vaccinering mot influensa erbjuds för dig som är 65 år eller äldre, eller om du tillhör någon av de riskgrupper som är listade nedan.

Vem bör vaccinera sig mot säsongsinfluensan?

Du rekommenderas att vaccinera dig mot influensa om något av följande stämmer in på dig (gäller för alla åldrar, även barn): 

 • Du fyller 65 år i år eller är äldre. 
 • Du är gravid efter vecka 16 (även tidigare i graviditeten om du har någon av sjukdomarna nedan) 
 • Du har en hjärtsjukdom. 
 • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma. 
 • Du har svårinställd diabetes typ 1 eller diabetes typ 2 . 
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling. 
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt. 
 • Du har en mycket kraftig övervikt. 
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen. 
 • Du har flera funktionsnedsättningar 
 • Du är hushållskontakt till person med kraftigt nedsatt immunsvar (exempelvis person med akut leukemi eller person som är nyligen benmärgstransplanterad)


Hur bokar jag tid för influensavaccinering?

Du bokar tid för vaccinering genom att logga in på e-tjänsterna här på 1177.se. Har du inte BankID eller Freja e-id plus kan du ringa vår bokningstelefon på telefonnummer: 016-­10 40 44 så får du hjälp att boka en tid. Här kan du också få hjälp på fler språk.

När du loggat in i e-tjänsterna, gör så här:

1. Klicka på din vårdcentral som du hittar under rubriken "Vårdcentral" och sedan på "Boka tid direkt". Där väljer du "Vaccination mot säsongsinfluensa". I kalendervyn kommer då de datum som finns att välja på upp. Under kalendervyn hittar du alla lediga tider som finns att boka.

2. Ska du vaccinera dig på en annan vårdcentral/mottagning än den du är listad på? Då behöver du istället klicka på länken "Hitta och lägg till" under rubriken "Mottagningar". Skriv in den vårdcentral/vaccinationsmottagning du vill boka dig på. Klicka sedan på vårdcentralen/mottagningen när den kommit upp och gå till "Boka tid direkt". Där väljer du "Vaccination mot säsongsinfluensa". I kalendervyn kommer då de datum som finns att välja på upp. Under kalendervyn hittar du alla lediga tider som finns att boka. Tiderna fylls på varje vecka.

Om du inte har använt e-tjänster tidigare kan du läsa mer om hur du loggar in här.

Var kan jag vaccinera mig mot säsongsinfluensa?

Du bokar tid via e-tjänster eller bokningstelefonen för att vaccineras på en vårdcentral eller vaccinationsmottagning.

Vissa vårdcentraler utför sina vaccinationer på annan vårdcentral/mottagning, se nedan vilka:

Eskilstuna
Vårdcentralen Tunafors vaccinerar på Vaccinationsmottagningen Vårdcentralen Gallerian på Kungsgatan 6 i Eskilstuna.
(Vårdcentralen Tunafors patienter bokar på Vaccinationsmottagningen på Vårdcentralen Gallerian, se bokningsinstruktioner ovan punkt 2)

Katrineholm
Vårdcentralen Linden vaccinerar på Vårdcentralen Nävertorp på Västgötagatan i Katrineholm.
(Vårdcentralen Lindens patienter bokar på Vårdcentralen Nävertorp, se bokningsinstruktioner ovan punkt 2)

I Katrineholm erbjuds även drop-in på distriktssköterskemottagningen i Sköldinge:
Tisdagar kl 8-10 under v 45, 46 och 47

I Flen erbjuder distriktssköterskemottagningen i Hälleforsnäs drop-in-vaccinering mot säsongsinfluensa:
Torsdag den 18 november kl 13-15

Jag hittar inga tider att boka mig på?

Nya tider läggs ut varje vecka från varje vårdcentral/vaccinationsmottagning. Ibland bokas tiderna upp snabbt. Prova att logga in någon dag senare för att se om tider lagts till eller alternativt kan du titta på tider hos en annan mottagning nära dig. Du som tillhör en riskgrupp kan också boka sjukresa för att åka till din vaccination, se nedan.

Kan jag få sjukresa för vaccination mot säsongsinfluensa?

Ja, om du tillhör en av riskgrupperna för influensa och har svårt att ta dig till vårdcentralen/vaccinationsmottagningen för att vaccinera dig mot influensa, finns möjlighet till avgiftsfri sjukresa (fram till den 31 december 2021). Du bokar själv din resa via Servicecenter (020-44 40 00). Mer information om sjukresor i Sörmland finns här

Kostar det något att vaccinera sig mot säsongsinfluensa?

Det är gratis att vaccinera sig mot influensa om du tillhör någon av de grupper som är listade här ovan under rubriken "vem bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa?".

Jag vill vaccinera mig mot covid-19 samtidigt som jag vaccinerar mig mot influensa, är det möjligt?

Om du är 65 år eller äldre eller har hemtjänst/hemsjukvård, kan du boka en tredje dos vaccin mot covid-19, om det har gått minst 5 månader sedan du tog din andra dos. En tredje dos vaccin mot covid-19 rekommenderas även för dig som har ett allvarligt nedsatt immunförsvar, om det har gått 8 veckor efter dos 2. Vid detta tillfälle är det möjligt att samtidigt vaccinera dig mot influensa, förutsatt att vårdcentralen har det vaccinet. De vårdcentralerna och vaccinationsmottagningarna där det kan vara möjligt har ett bokningsalternativ i e-tjänsterna som heter: ”Dos 3 vaccin Comirnaty (Pfizer) med möjlighet till vaccination mot säsongsinfluensa”. Välj detta alternativ när du bokar din tid i e-tjänsterna för din dos 3 om du också vill ha vaccin mot säsongsinfluensan.

Det är sedan tillgången till vaccin och kapaciteten på varje vårdcentral som avgör om du även kan få vaccin mot influensa vid samma tillfälle. Fråga din vårdcentral på plats när du ska vaccinera dig

Kan jag få dos 3 av vaccin mot covid-19 om jag endast bokat in mig på vaccinering mot influensa?

Alla vårdcentraler har inte möjlighet att erbjuda båda vaccinen samtidigt. Om du tillhör de som erbjuds dos 3 (se vilka som ingår i frågan ovanför) och du önskar att samtidigt ta vaccin mot influensa behöver du välja Dos 3 vaccin Comirnaty (Pfizer) med möjlighet till vaccination mot säsongsinfluensa”, när du bokar tid. Det är sedan tillgången till vaccin och kapaciteten på varje vårdcentral som avgör om du kan få vaccin mot influensa vid samma tillfälle. Fråga din vårdcentral på plats!

Jag vill vaccinera mig mot pneumokocker, kan jag göra det samtidigt som influensavaccineringen?

Är du gravid ska du inte vaccinera dig mot pneumokocker. Om du tillhör en av de listade riskgrupperna och vill vaccinera dig mot pneumokocker samtidigt som mot säsongsinfluensa kan du fråga på plats om vaccinet finns tillgängligt på din vårdcentral/hos din vaccinatör. Tillgång till vaccin kan variera på vårdcenteralerna. Dock kan du inte ta vaccin mot covid-19 samtidigt som vaccin mot pneumokocker. Pneumokocker kan du vaccinera dig mot när som helst under året. 

Har du en kronisk sjukdom eller en genomgår en behandling och har frågor runt vaccinering, bör du prata med en läkare för att få veta vad som gäller för just dig. Samma sak gäller om du har vaccinerats mot pneumokocker för ett antal år sedan tidigare och är osäker om du behöver ta en påfyllnadsdos. 

Till toppen av sidan