SMÄRTBEHANDLINGAR OCH REHABILITERING

Rehabilitering i varmt klimat för patienter i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Du kan i vissa fall få rehabilitering utomlands i ett varmt klimat om du har psoriasis, en reumatisk ledsjukdom eller en neurologisk sjukdom eller skada. Beroende på vilken sjukdom eller skada du har får du olika typer av rehabilitering och träning. Målet är att förbättra din fysiska funktionsförmåga.Det finns också möjlighet att få sjukvårdande behandling hos sjukgymnast eller arbetsterapeut om du reser utomlands på egen hand.

Vem kan ansöka om rehabilitering utomlands?

Rehabilitering utomlands kan sökas av patienter med

  • inflammatoriska ledsjukdomar
  • neurologiska sjukdomar eller skador
  • hudsjukdom – psoriasis

Innan du ansöker om rehabilitering i varmt klimat är det viktigt att du gör egna insatser hemma. Rehabilitering hemma är alltid den första insatsen. Egna insatser ska också fortsätta efter att du kommit hem för att behålla de positiva effekterna av rehabilitering i varmt klimat. Om du varit iväg vid ett tidigare tillfälle vägs även den behandlingsrapporten in i den nya bedömningen.

Viktig information

  • Du ska kunna utföra en intensiv träning, både individuell och i grupp. Det kan bli 4–5 pass per dag, 5–6 dagar i veckan. Obligatoriska föreläsningar ingår och kan schemaläggas på kvällstid.
  • Vissa tillstånd och sjukdomar kan påverka rehabiliteringen negativt eller utgöra en risk för dig som patient i samband med rehabilitering i varmt klimat, exempelvis missbruk av alkohol, läkemedel eller vid vissa typer av psykiska sjukdomar och besvär. Om den bedömningen görs beviljas inte din ansökan.
  • Du som har behov av personlig assistent kan beviljas rehabilitering i varmt klimat om medföljarens kostnad betalas med andra medel och inte av Region Sörmland.
  • Region Sörmland bekostar resa och uppehälle för en medföljande närstående till barn eller ungdomar som är 19 år eller yngre.

Vårdtider

  • För diagnosgrupperna vuxna med inflammatoriska reumatiska sjukdomar, neurologiska sjukdomar eller skador är rehabiliteringsperioden fyra veckor.
  • För vuxna med psoriasis är rehabiliteringsperioden tre veckor.
  • För barn och ungdomar med inflammatoriska reumatiska sjukdomar eller psoriasis är rehabiliteringsperioden två - tre veckor.

Så här ansöker du

Ansökan sker två gånger per år

Ansökningsperiod är 15 februari till den 15 april inför kommande höst, och den 15 augusti - 15 oktober inför kommande vår.

Ansökningshandlingar

För att söka rehabilitering utomlands behöver du fylla i en ansökan och få ett läkarintyg av din behandlande läkare. Blanketterna finner du längst ner på sidan.

Ansökan och läkarintyg skickas ifyllda till:

Region Sörmland
Patientsäkerhetsenheten
Rehabilitering utomlands/Klimatvård
Hus E35, plan 5
Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna

Kontakt

Vid frågor och funderingar kan du kontakta Ann-Britt Pantzar, telefon 016-10 52 02.

Ansökan, läkarintyg och medicinsk bedömning

Läkarintyget

Läkarintyget med den medicinska bedömningen ska vara utfärdat av den offentliga vården, eller den privata vården som bedriver sin hälso- och sjukvård på uppdrag av Region Sörmland. Läkaren som utfärdar intyget ska ha specialistkompetens inom reumatologi, neurologi, hudsjukdomar eller allmänmedicin.

Det läkarintyg du använder vid ansökan till rehabilitering utomlands får inte vara äldre än fyra månader.

Till toppen av sidan